Zalegalizowana elektroniczna książka ewidencji i wciąż nierozstrzygnięte szkody łowieckie…

Sala im. Konstytucji 3 Maja, w której 14 grudnia br. odbywało się ostatnie posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej pracującej nad rządową nowelizacją Prawa łowieckiego, świeciła pustkami. Zmiany najważniejsze z punktu widzenia organizacji przyrodniczych zostały już przegłosowane, a ponadto równolegle Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedowała specjalną ustawę zakaźną. Część posłów musiała więc wybrać, w którym posiedzeniu weźmie udział.   Podkomisja łowiecka...

Czego nie przegłosowała podkomisja poseł Paluch?

Prace podkomisji nadzwyczajnej zajmującej się rozpatrzeniem rządowego projektu Prawa łowieckiego pod przewodnictwem poseł Anny Paluch (PiS) ruszyły z kopyta. Po wstępnym zaprezentowaniu złożonych przez nią poprawek do projektu na posiedzeniu wznawiającym funkcjonowanie podkomisji (po blisko roku zawieszenia), które odbyło się 4 grudnia br., we wtorek 12 grudnia przystąpiono do kilkugodzinnej dyskusji nad poszczególnymi zmianami. Ze względu na potrzebę szybkiego odblokowania...

Urlop na odstrzał dzików…

Na brak legislacyjnego zamieszania wokół łowiectwa nie możemy ostatnio narzekać. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ujrzał światło dzienne. Ledwie 8 grudnia druk nr 2114 (do pobrania TUTAJ) trafił do laski marszałkowskiej, a 12 grudnia już został przepracowany i przyjęty przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego zapisy ingerują również w treść Prawa łowieckiego, m.in. przenoszą do ustawy uregulowane dotychczas w rozporządzeniu Ministra Środowiska przesłanki uzasadniające zmiany RPŁ i WŁPH, w tym podejrzenie lub wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt podlegającej zwalczaniu z urzędu (po zasięgnięciu opinii właściwego powiatowego lekarza weterynarii).

Prace nad nowelizacją Prawa łowieckiego wznowione!

Po niemal 11 miesiącach przerwy dziś wznowiła prace sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk nr 1042). Jej przewodnicząca, poseł Anna Paluch (PiS), bardzo pobieżnie przedstawiła na posiedzeniu autorską poprawkę, która usuwa 35 pierwotnie zaproponowanych zmian w brzmieniu ustawy. Została ona przegłosowana jako punkt wyjścia do dalszych prac, wobec czego na dobrą sprawę ruszają one na nowo. Zaprezentowane rozwiązania mają przede wszystkim odblokować sejmikom wojewódzkim możliwość podejmowania uchwał o podziale województwa na obwody łowieckie.

Fundusz Odszkodowawczy ponownie odroczony?

W ramach międzyresortowych uzgodnień projektu rozporządzenia ministra środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, który znosi trwające od 2001 r. moratorium na łosie, swoje stanowisko zgłosiło m.in. Ministerstwo Finansów. Odniosło się ono do oceny skutków regulacji sporządzonej przez resort ministra Szyszki na potrzeby zmienianego rozporządzenia. Zaznaczono tam, że wprowadzenie okresu polowań na łosie przeniesie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ten gatunek na zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

Od września zapolujemy na łosie?

Przy okazji nowelizacji pakietu rozporządzeń wykonawczych do Prawa łowieckiego z lipca br. Ministerstwo Środowiska nie zdradzało chęci zniesienia moratorium na łosie, które obowiązuje od 2001 r. Ta kwestia znajdowała się wprawdzie w wykazie prac legislacyjnych resortu, ale sugestia jednoczesnego przywrócenia polowań na ten gatunek zgłoszona w toku konsultacji projektów rozporządzeń m.in. przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych została odrzucona. Wyjaśniono to koniecznością przeprowadzenia szczegółowych analiz dotyczących liczebności populacji tego roślinożercy. Wydawało się więc, że mimo apeli – trwających już bez mała kilka lat – dla odstrzału łosia wciąż mamy czerwone światło.

Zmiany w rozporządzeniach łowieckich

Od dzisiaj zaczynają obowiązywać zapowiadane przez nas zmiany w rozporządzeniach w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (TUTAJ), w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (TUTAJ), w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (TUTAJ) oraz w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (TUTAJ).    Szakal gatunkiem łownym Wbrew obiekcjom zgłaszanym na etapie konsultacji publicznych i opiniowania przez Klub Przyrodników mamy nowy gatunek na liście zwierząt łownych – szakala złocistego.

Utrata obwodu za niewykonanie odstrzału sanitarnego

Na ostatnim przedwakacyjnym posiedzeniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Wprowadza ona w życie restrykcyjne zmiany, które będą silnie oddziaływać na myśliwych i realizowaną przez nich gospodarkę łowiecką. Rządowa ustawa została przekazana do Senatu 21 lipca po jej przepracowaniu przez sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z treścią druku nr 570 można się zapoznać TUTAJ). Ma ją rozpatrywać izba wyższa na trwającym właśnie posiedzeniu (26–28 lipca).

Szakal gatunkiem łownym, lochy bez ochrony – projekty nowelizacji rozporządzeń MŚ

Do opiniowania, uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafiły projekty nowelizacji czterech rozporządzeń ministra środowiska – w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych oraz w sprawie ustalenia listy gatunków łownych. Trafi na nią nowy drapieżnik – na szakala złocistego będzie można polować od 1 sierpnia do końca lutego (a w obwodach, gdzie występuje głuszec lub cietrzew oraz objętych wsiedleniami zajęcy, bażantów lub kuropatw – przez cały rok), przy czym ten zapis wejdzie w życie dopiero 1 marca 2019 r.

Szkody oszacują leśnicy, a zapłacą myśliwi?

Rezultaty prac nad zmianą systemu szacowania szkód łowieckich i wypłaty rekompensat za straty wyrządzone przez zwierzynę wciąż nie zostały podane do publicznej wiadomości. Jak dowiadujemy się jednak z pisma skierowanego 17 lipca br. do premier Beaty Szydło przez Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” (dalej KSZNOŚiL), podtrzymano zamiar (sprecyzowany w druku nr 1042 – do pobrania TUTAJ) włączenia w ten proces Lasów Państwowych. Przypomnijmy, że pracownicy tej organizacji mieliby się zająć likwidacją szkód, fundusze na ich pokrycie pochodziłyby zaś od zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.