strona główna

Kontakt

Kontakt

Redakcja
tel. 22 824 57 28 (w godz. 9.00-16.00),
faks 22 822 66 49

siedziba: ul. Kaliska 1/9, 02-316 Warszawa

adres do korespondencji: ul. Kaliska 1/7, 02-316 Warszawa 
e-mail: braclowiecka@oikos.net.pl

redaktor naczelny Bogdan Złotorzyński
e-mail: b.zlotorzynski@oikos.net.pl

zastępca redaktora naczelnego Adam Depka Prądzinski
e-mail: a.depka@oikos.net.pl​
tel. 603 156 565

sekretarz redakcji Joanna Sutkowska
e-mail: j.sutkowska@oikos.net.pl

redaktor Paulina Piądłowska
e-mail: p.piadlowska@oikos.net.pl

Dział prenumeraty Robert Paziewski
tel. 22 659 36 50, 693 074 669, faks 22 822 66 49
e-mail: prenumerata@oikos.net.pl

Dział sprzedaży i marketingu Krzysztof Zazuliński
tel. 22 659 36 50, tel. 609 466 456
e-mail: k.zazulinski@oikos.net.pl

Klub sprzedaży wysyłkowej Robert Paziewski
tel. 22 659 77 80, faks 22 822 66 49
e-mail: ksw@oikos.net.pl

Dział reklamy i ogłoszeń drobnych Paweł Szustkiewicz
tel. 22 822 25 22, 603 237 891, faks 22 822 66 49
e-mail: reklama@oikos.net.pl

Studio graficzne Ewa Sędziak
tel. 22 822 03 34 wew. 31, faks 22 822 66 49
e-mail: e.sedziak@oikos.net.pl