Przedłużenie kadencji organów kół przyjęte przez parlament

Przedłużenie kadencji organów kół przyjęte przez parlament
Kwiecień 17 15:49 2020 Wydrukuj

W drugim dniu 10. posiedzenia sejmu, 16 kwietnia, posłowie przyjęli ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nazwaną rozszerzoną wersją tarczy antykryzysowej. Posłowie uznali zasadność wprowadzenia 45 z proponowanych 95 poprawek złożonych przez senat. Żadna z nich nie dotyczyła wydłużenia kadencyjności organów kół łowieckich oraz PZŁ. Art. 33e wprowadzany powyższą ustawą do Prawa łowieckiego pozostał zatem taki sam, jak przedstawiono w projekcie (omawialiśmy go w tekście „Rząd przywraca zapis o kadencjach organów kół łowieckich”), i brzmi:

 
„1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.
 
2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1”.
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 została podpisana przez prezydenta 17 kwietnia br. i jeszcze tego samego dnia opublikowano ją w Dzienniku Ustaw. Weszła tym samym w życie 18 kwietnia, przy czym regulacja odnosząca się do kadencyjności organów kół łowieckich obowiązuje od 13 marca br. 
 
Red., Fot. Jan/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.