Jak zostać autorem "Braci Łowieckiej"?

Luty 06 14:01 2020 Wydrukuj

Propozycje tekstów prosimy nadsyłać na adres: braclowiecka@oikos.net.pl. Powinny to być materiały dotąd niepublikowane. Teksty powinny być zapisane w formacie .doc, .docx lub .odt i odpowiednio sformatowane (marginesy standardowe, czcionka Arial, rozmiar 14, interlinia 1,5, tekst wyjustowany). W przypadku przesyłania również propozycji fotografii należy załączać dobrej jakości zdjęcia własnego autorstwa lub takie, do których nadsyłający ma prawa autorskie. Muszą to być nieprzetworzone pliki o rozmiarze min. 1 MB (wymagana rozdzielczość min. 300 dpi).

Do cyklu „Polowanie na słowa” przyjmujemy propozycje opowiadań dotąd niepublikowanych, o objętości nieprzekraczającej pięciu stron maszynopisu sformatowanego zgodnie z ww. wytycznymi (do 9000 znaków ze spacjami).

Do działu „Wieści z pól i kniei” przyjmujemy fotografie (nieprzetworzone pliki o rozmiarze min. 1 MB, wymagana rozdzielczość min. 300 dpi) przedstawiające sceny z życia myśliwych i kół łowieckich z krótkim komentarzem. Do nadsyłanych do tego działu materiałów należy dołączyć numer telefonu kontaktowego oraz dane osobowe (jak do umowy o dzieło). Niepodanie pełnych danych będzie traktowane jako zrzeczenie się honorarium.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, redakcji i korekty nadsyłanych materiałów, w tym zmiany tytułów, śródtytułów oraz lidów. O ewentualnej publikacji autorzy zostaną poinformowani drogą mailową.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.