Program zwalczania ASF-u na 2024 r. Mniej środków na odstrzał dzików

Aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 15 kwietnia 2024 r. i weszło w życie dzień później, tj. 16 kwietnia 2024 roku. Podobnie jak dotychczas ma ono moc...

Ważny wyrok sądu – zwrot wypłaconego przez koło odszkodowania

5 grudnia 2023 r. Koło Łowieckie „Ostęp” w Warszawie uzyskało przed Sądem Rejonowym w Lublinie precedensowy wyrok w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody łowieckie, które powstały na terenie objętym stanem wyjątkowym. Po wprowadzeniu latem 2021 r. stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego znaczna część obwodu łowieckiego dzierżawionego przez KŁ „Ostęp” została objęta zakazem wstępu...

Prace nad zakazem importu trofeów wstrzymane. Afryka weźmie udział w debacie parlamentarnej

13 lipca podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wybrzmiał mocny głos konsula honorowego Republiki Botswany w Polsce Janusza Wiśniewskiego. Obradowano nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmierzającym do wprowadzenia zakazu importu trofeów do Polski. Przypomnijmy, że w myśl wnioskodawców zakaz miałby dotyczyć okazów wszystkich gatunków z załącznika I Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi...

PiS planuje zakazać importu trofeów do Polski

Dyskusja nad zakazem importu trofeów, będąca przejawem braku zrozumienia przede wszystkim kwestii ochrony przyrody w Afryce, przetacza się przez wiele państw Europy. Bliska wprowadzenia restrykcji jest Wielka Brytania, choć ostatnio mówi się o zwrocie w tamtejszej debacie parlamentarnej. Na łamach BŁ 2/2023 informowaliśmy o wprowadzeniu od 1 czerwca 2023 r. zakazu importu trofeów w Finlandii. Po zmianie rządu w tym kraju, zaledwie po miesiącu obowiązywania nowych przepisów,...

Komisja nadzwyczajna ds. deregulacji robi drugie podejście do nieletnich na polowaniu

[TEKST AKTUALIZOWANY] W styczniu br. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw w celu zlikwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (zwaną ustawą deregulacyjną), która m.in. zniosła obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich i psychologicznych myśliwych (nowelizacja ustawy o broni i amunicji w tym zakresie wchodzi w życie 27 lipca br.). Pracująca nad nią sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Deregulacji pierwotnie zakładała przywrócenie możliwości udziału w...

Nowelizacja Prawa łowieckiego przed końcem tej kadencji parlamentu? Jest projekt Koalicji Polskiej

Pojawił się zapowiedziany przez posłankę Urszulę Pasławską (PSL) 11 maja tego roku podczas nadzwyczajnego krajowego zjazdu delegatów PZŁ projekt nowelizacji Prawa łowieckiego. Złożyła go do sejmu grupa posłów Koalicji Polskiej.   Według deklaracji Pasławskiej projekt miał znieść zakaz udziału nieletnich w polowaniach. Miał też przywracać transparentność finansową oraz samorządność, rozumianą jako wybór władz zrzeszenia przez jego organy statutowe,...

Komentarz do projektu nowelizacji Statutu PZŁ

16 marca 2023 r. Naczelna Rada Łowiecka podjęła uchwałę nr 590 w sprawie przyjęcia projektu uchwały nadzwyczajnego krajowego zjazdu delegatów dotyczącego Statutu PZŁ. Z projektem można się zapoznać TUTAJ. Jest to już druga wersja tego dokumentu, uwzględniająca niektóre uwagi zgłoszone przez delegatów.   Propozycje zmian statutowych wysunięte przez radę są zawarte w 81 punktach, z których wiele składa się z kilku podpunktów. Materiał ten jest zatem zbyt szeroki na...

Sejm rozstrzygnął sprawę okresowych badań myśliwych

Tekst aktualizowany To rozstrzygnięcie nie zadowoli parlamentarnej opozycji oraz strony społecznej aktywnie lobbującej za zmianą Prawa łowieckiego przy każdej nadarzającej się okazji. Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która m.in. znosi wprowadzony w 2018 r. do ustawy o broni i amunicji obowiązek okresowych badań lekarskich i psychologicznych myśliwych, została w lutym odrzucona uchwałą senatu....

Badania myśliwych ponownie odsunięte w czasie

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego stan zagrożenia epidemicznego w Polsce został wydłużony o miesiąc, potrwa więc do 30 kwietnia tego roku.   Nowa regulacja wchodzi w życie 31 marca. Uzasadniono ją aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusami SARS-CoV-2 oraz grypy, a także sytuacją...