W najnowszym numerze BŁ

Treści publikowane na tej stronie możesz czytać za darmo dzięki osobom, które kupują „Brać Łowiecką” i w ten sposób wspierają naszą działalność. Dziękujemy czytelnikom papierowego i elektronicznego wydania czasopisma! Jeżeli uważasz zamieszczane tutaj materiały za wartościowe, to zachęcamy do kupowania miesięcznika.
Dołącz do grona naszych prenumeratorów!

Spis treści numeru 9/2020

zobacz więcej

Aktualności

Własna chata myśliwska w Finlandii? Czemu nie!

Fot. Polowanie na łosia – marzenie wielu myśliwych. Region Kainuu obfituje w ten największy łowny gatunek zwierzyny płowej (© Istock)

Przez pandemię koronawirusa nasz dotychczasowy świat się zawalił. Jest jednak takie miejsce na Ziemi, które pozwoli nam dojrzeć nowe możliwości i poszerzyć horyzonty oraz poprawić jakość naszego życia. Tutaj warto wspomnieć, że w Polsce żyją 123 osoby na kilometr kwadratowy. W Warszawie gęstość zaludnienia przekroczyła 3400 osób...

Kolejny rekord odstrzału dzików w Niemczech

Z pierwszych opublikowanych przez Niemiecki Związek Łowiecki (DJV) danych wynika, że rok łowiecki 2019/2020 był w tym kraju rekordowy pod względem wysokości odstrzału dzików. W statystykach ujęto 856 tys. pozyskanych i padłych w wypadkach komunikacyjnych osobników tego gatunku. To wynik wyższy niż w sezonie 2017/2018, gdy pozyskano 836 865 dzików. Ta ostania liczba stała się przedmiotem licznych dyskusji, interpretacji i ocen również w Polsce, niestety rzadko mających merytoryczny charakter, a częściej służących manipulowaniu opinią publiczną.

ASF w Niemczech – Brandenburgia potwierdza chorobę u dzików

4–5 września na styku dwóch przylegających do Nysy Łużyckiej powiatów w Brandenburgii, niedaleko granicy z Polską, znaleziono padłego dzika – dwuletnią lochę w stanie daleko posuniętego rozkładu. 8 września próbki szpiku kostnego z tego zwierzęcia, które pobrał miejscowy myśliwy, zostały przesłane do laboratorium we Frankfurcie nad Odrą. Już następnego dnia późnym popołudniem przedstawicielka starostwa powiatu w Beeskow poinformowała media, że padły dzik był zakażony wirusem ASF-u.

Smoleń wiecznie żywy – zbiórka środków na pomnik artysty w Poznaniu

Potrzeba jeszcze ok. 6,5 tys. zł do sfinalizowania inicjatywy wzniesienia pomnika upamiętniającego Bohdana Smolenia – wybitnego artysty kabaretowego i aktora komediowego, założyciela fundacji Stworzenia Pana Smolenia, zajmującej się hipoterapią dla niepełnosprawnych dzieci, miłośnika zwierząt oraz… myśliwego. Smoleń zmarł w grudniu 2016 r. w wieku 69 lat.
 
„Nadal stoję za myśliwymi i szanuję to, co robią! Wiem, że łowiectwo jest ważne i potrzebne. Dziwię się,...

Sprawozdania finansowe do 30 września, ale bez walnych zgromadzeń

7 września koła łowieckie zostały sparaliżowane komunikatem, w którym Zarząd Główny PZŁ wskazał, że koła łowieckie muszą do 30 września zorganizować walne zgromadzenia w celu zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok. Zważywszy na wynikający ze Statutu PZŁ 21-dniowy termin na zwołanie walnego zgromadzenia, musiałoby to nastąpić najpóźniej do 9 września br.
        
Na samym wstępie należy z zaskoczeniem odnotować, że centralny organ zrzeszenia...

Reformujmy łowiectwo – ale jak?

Z dużą satysfakcją przeczytałem w „Rzeczpospolitej” z 6 lutego br. polemikę grupy naukowców z moim artykułem pt. „Popierajmy łowiectwo, zanim będzie za późno”, opublikowanym w tym samym dzienniku 12 grudnia 2019 r. Tekst polemistów został przez nich zatytułowany „Reformujmy łowiectwo, zanim będzie za późno”. Do zabrania głosu skłoniło ich, jak piszą, poczucie obowiązku sprostowania wymagających tego tez zawartych w mojej publikacji, albowiem tworzą one „mylny obraz funkcjonowania populacji dzikich zwierząt, jak również funkcjonowania gospodarki łowieckiej w obecnym kształcie”.

Regulamin konkursu na zagospodarowanie całego dzika „Z dzikiem pod strzechy”

Myśliwi w Polsce stanęli przed koniecznością większego odstrzału dzików, co spowodowało znaczący wzrost ilości dziczyzny. Mięso dzików coraz częściej gości na naszych stołach. To doskonały moment na wypromowanie jedzenia dziczyzny wśród niemyśliwych. Podzielmy się sposobami na kulinarne wykorzystanie tuszy dzika. Nauczmy społeczeństwo, jak może spożytkować taką tuszę kupioną w kole łowieckim lub firmie handlującej dziczyzną.

Prace konkursowe powinny jak...

NIK o szkodach łowieckich

Najwyższa Izba Kontroli zweryfikowała prawidłowość likwidacji szkód łowieckich w 40 jednostkach: Zarządzie Głównym PZŁ (jako zarządcy 19 OHZ-etów), 17 kołach łowieckich, 11 nadleśnictwach i 11 urzędach gmin. Kontrola była prowadzona od sierpnia do grudnia ub.r. i obejmowała okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. W tym czasie dwukrotnie zmieniono regulacje odnoszące się do szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych – pierwsza nowelizacja Prawa łowieckiego włączyła do procedury gminę i sołtysów, natomiast druga, wciąż obowiązująca, wprowadziła w ich miejsce przedstawicieli ODR-ów. Na dodatek w międzyczasie przez ponad pół roku funkcjonowaliśmy bez przepisów wykonawczych. Wyniki kontroli opublikowano 18 sierpnia br.

Ministerstwo Środowiska skraca okres polowań na kaczki i łyski

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Proponowane zapisy przesuwają o dwa tygodnie rozpoczęcie sezonu na kaczki i łyski – z 15 sierpnia na 1 września. Koniec okresu polowań pozostaje bez zmian – 21 grudnia. 18 sierpnia projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych (pismo otrzymały: Polskie Towarzystwo Leśne, KRIR, SITLiD, Klub Przyrodników, Liga Ochrony Przyrody i PTOP „Salamandra”) oraz opiniowania (mają to zrobić PZŁ, DGLP, PROP, marszałkowie województw i wojewodowie). Zainteresowane strony dostały trzy dni na zgłoszenie uwag. Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z brakiem zastrzeżeń.

KRIR wnioskuje do premiera m.in. o pilną zmianę systemu szacowania szkód łowieckich

Krajowa Rada Izb Rolniczych po czwartym posiedzeniu szóstej kadencji, na początku sierpnia br., skierowała do premiera Mateusza Morawieckiego wniosek o pilną zmianę Prawa łowieckiego i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 
Samorząd rolniczy domaga się przede wszystkim wprowadzenia niezależnego systemu szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne. Dziś – jak wskazuje rada – interesy osób spotykających się na polu są rozbieżne....

zobacz więcej

Konkursy

Regulamin konkursu na zagospodarowanie całego dzika „Z dzikiem pod strzechy”

Myśliwi w Polsce stanęli przed koniecznością większego odstrzału dzików, co spowodowało znaczący wzrost ilości dziczyzny. Mięso dzików coraz częściej gości na naszych stołach. To doskonały moment na wypromowanie jedzenia dziczyzny wśród niemyśliwych. Podzielmy się sposobami na kulinarne wykorzystanie tuszy dzika. Nauczmy społeczeństwo, jak może spożytkować taką tuszę kupioną w kole łowieckim lub firmie handlującej dziczyzną.

Prace konkursowe powinny jak...

Regulamin krzyżówki

Regulamin krzyżówki „Braci Łowieckiej”
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w zabawie polegającej na rozwiązaniu krzyżówki zamieszczonej w miesięczniku „Brać Łowiecka” (zwanej dalej „Krzyżówką”) oraz przyznawania nagród za poprawne rozwiązanie Krzyżówki.
2. Organizatorem ww. przedsięwzięcia jest Wydawnictwo Oikos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 1 m. 7, NIP...

Zdobywca najcięższego dzika wyłoniony!

W trzeciej edycji konkursu „Mocny karabin za potężnego dzika!”, współorganizowanego przez BŁ i firmę Łowca w Rudzie Śląskiej, pojawiło się zaskakująco dużo wyjątkowych kabanów. Na 14 nadesłanych zgłoszeń aż w dziewięciu przypadkach tusza zwierza ważyła 200 kg i więcej. Najniższa potwierdzona masa strzelonego odyńca wyniosła tym razem 152 kg. Dwa z dzików znalazły się w grupie 180 kg plus. Najcięższy ze zgłoszonych kabanów osiągnął zaś w punkcie skupu imponujące 242 kg!

X edycja konkursu na najciekawsze parostki

Wraz z rozpoczęciem okresu polowań na rogacze w sezonie 2020/2021 inaugurujemy X odsłonę konkursu na najciekawsze parostki. Przedstawiamy zarazem nowego sponsora głównego, którym zostało THZ Incorsa w Warszawie. Chcemy wspólnie zwracać uwagę m.in. na ochronę słuchu myśliwych oraz towarzyszących im w czasie polowań osób i psów, a także na problem hałasu w łowisku. Postaramy się przy tym obalić mity związane ze stosowaniem tłumików huku i spopularyzować stosowanie tych urządzeń w Polsce.

Najcięższy byk sezonu 2019/2020 wyłoniony!

Druga odsłona konkursu BŁ i firmy Knieja w Krakowie obfitowała w zgłoszenia mocnych byków. Masa dziewięciu spośród jedenastu nadesłanych trofeów przekraczała 10 kg (zgodnie z regulaminem ważenie musiało się odbyć minimum 30 dni od pozyskania). Po raz kolejny się okazało, że najmocniejsze byki pochodzą z rejonu bialskiego. W poprzedniej edycji konkursu wygrał wieniec zgłoszony przez Jana Starosielca z KŁ „Szarak” w Łubach, dzierżawiącego swój obwód właśnie na terenie ZO PZŁ w Białej Podlaskiej. Masa trofeum wyniosła wówczas 10,2 kg.