strona główna

Aktualności

Decyzje ws. prezydium NRŁ uchylone, ale Rafał Malec pozostaje jej prezesem

Zamieszanie wokół prezesury Naczelnej Rady Łowieckiej ciągnie się od września 2019 r. Wówczas na posiedzeniu Rady głosowano nad wotum zaufania dla jej prezydium, a wynik przesądził o odwołaniu gremium pod przewodnictwem Rafała Malca. Następnie wybrano nowy skład z Pawłem Piątkiewiczem na czele.   Rafał Malec złożył wniosek o stwierdzenie nieważności tych uchwał przez ministra środowiska, którym wtedy był jeszcze Henryk Kowalczyk. W wyniku tej interwencji najpierw...

Wnioski o dzierżawy obwodów do końca stycznia 2021 r.

Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców z 5 stycznia br., który został przygotowany po konsultacjach publicznych i opiniowaniu pierwotnej wersji dokumentu, przewiduje siedmiodniowy okres vacatio legis oraz określa, że termin składania do właściwego zarządu okręgowego PZŁ wniosków o dzierżawę obwodów upływa 31 stycznia br. (a dla obwodów utworzonych od 1 stycznia do 31 marca br. – 30 dni od utworzenia). Podtrzymuje także uprzywilejowanie dotychczasowych dzierżawców. Do tego rozwiązania ambiwalentnie odnoszą się sami myśliwi, a podczas konsultacji projektu mocno to krytykowano.

V Konkurs Fotograficzny im. Włodzimierza Korsaka

Przed nami piąta odsłona Konkursu Fotograficznego im. Włodzimierza Korsaka, organizowana pod hasłem „Przyroda łączy”. Do udziału w niej zapraszają ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp. oraz gorzowski oddział KKiKŁ PZŁ im. Włodzimierza Korsaka. Konkurs jest kierowany do wszystkich osób mogących się pochwalić własnymi zdjęciami przyrodniczo-łowieckimi, które da się przyporządkować do następujących kategorii: fauna, sceny myśliwskie, ruch, puszcze lubuskie (kategoria promująca piękno lasów ziemi lubuskiej), Puszcza Rudnicka (kategoria promująca piękno lasów ziemi solecznickiej na Litwie) oraz psy myśliwskie.

Francuscy i polscy myśliwi na rzecz Olgi z SMA

Nemrodzi polujący we francuskim majątku Domaine de Beaulieu w Dolinie Loary w trakcie łowów na bażanty w grudniu ub.r. przeprowadzili charytatywną zbiórkę na rzecz Olgi Miśkiewicz, wówczas czternastomiesięcznej dziewczynki z Kiszkowa, u której zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Tę akcję zainicjował Tomasz Wiśniewski, szwagier taty małej Olgi, syn myśliwego, sam będący jednak wyłącznie sympatykiem łowiectwa. Do kapelusza myśliwskiego w ciągu dwóch dni trafiło 600 euro. Pieniądze zasiliły publiczną zbiórkę prowadzoną przez fundację Siepomaga.

Dzierżawa obwodów po konsultacjach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odniosło się do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji dotyczących rozporządzenia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i wnioskodawców. Nie poznaliśmy jeszcze nowego brzmienia tego dokumentu, ale dowiadujemy się o kilku znaczących zmianach, które zostaną wprowadzone.   Zacznijmy jednak od opinii do projektu przedstawionej przez Rządowe Centrum Legislacji. Według...

Koniec z hologramami na legitymacjach członkowskich

Jak w czasach epidemii i zdalnej pracy biur wielu zarządów okręgowych przedłużyć ważność legitymacji członkowskiej? Takie pytanie zadaliśmy ZG PZŁ, ale nie dostaliśmy w odpowiedzi żadnej konkretnej rekomendacji. Otrzymaliśmy natomiast wyjaśnienia odnoszące się do konieczności naklejania hologramu potwierdzającego opłacenie rocznej składki, którego uzyskanie wymaga bezpośredniego lub korespondencyjnego kontaktu z zarządem okręgowym.   Ten rok, jak się dowiadujemy z...

Bez opłat za tusze dzików sanitarnych na użytek własny

Zgodnie z opiniami ministerstw rolnictwa i rozwoju wsi oraz klimatu i środowiska nie można obarczać myśliwych płatnościami za tusze dzików z odstrzału sanitarnego brane na użytek własny. Rozstrzygnięcie tego dylematu nastąpiło w wyniku działań Bartosza Sikorskiego, członka WKŁ „Raróg” w Gdańsku. Uchwałą walnego zgromadzenia tego koła z 2016 r. ustanowiono kwotę 70 zł za każdą wziętą na użytek własny tuszę dzika pozyskanego w ramach realizacji planu łowieckiego. W listopadzie 2019 r. zarząd „Raroga” wezwał członków koła do uregulowania płatności za dziki odstrzelone sanitarnie i przyjął do rozliczeń powyższą ryczałtową stawkę.

Koło „Nad Dziwną” przywrócone do PZŁ

Historia KŁ „Nad Dziwną” w Świnoujściu jest dla wielu osób najwymowniejszym objawem choroby toczącej Polski Związek Łowiecki, a właściwie jego władze. To za przyzwoleniem i z pomocą Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie, przy bezczynności Zarządu Głównego PZŁ, doszło do skrzywdzenia myśliwych, którzy utworzyli koło na terenie byłego OHZ-etu Nadleśnictwa Międzyzdroje. Kiedy ogromnym wysiłkiem, dzięki własnej pracy i zaangażowaniu prywatnych środków doprowadzili obwód do kwitnącego stanu, pod względem zarówno organizacyjnym, jak i przynoszenia dochodów, ich koło zlikwidowano, a w jego miejsce powstało nowe i to jemu przydzielono wspomniany obwód. Wszystko z naruszeniem przepisów prawa.

Strategia na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. – 10% obszaru Europy z zakazem polowania

Przedstawiona w maju br. przez Komisję Europejską Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. „Przywracanie przyrody do naszego życia” zakłada objęcie ochroną co najmniej 30% obszarów lądowych i morskich państw członkowskich. Do zrealizowania tego celu w skali Wspólnoty jest potrzebne zwiększenie o 4% powierzchni chronionych obszarów lądowych oraz o 19% – morskich. Jedna trzecia spośród nich (odpowiednio 10% lądu i 10% morza), najcenniejsza pod względem...