strona główna

Aktualności

Myśliwy niezrzeszony do odstrzału

Jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych przez naukowców z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, omówionych w lutowym numerze BŁ, niespełna 40% myśliwych niezrzeszonych nie chce wstępować do koła łowieckiego, a nieco ponad 60% zrobiłoby to, gdyby miało taką możliwość.   Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, stanowczo zapowiada jednak, że to koniec z...

Rezolucja NRŁ w sprawie planowanych zmian Prawa łowieckiego

Naczelna Rada Łowiecka po pozostawionym bez odpowiedzi piśmie do ministra klimatu i środowiska z września 2021 r., w którym działacze informowali o niepokojącej sytuacji w PZŁ, przyjęła rezolucję odnoszącą się do zmian Prawa łowieckiego zapowiadanych przez Edwarda Siarkę – pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, sekretarza stanu w ministerstwie. Dokument ma trafić do kancelarii prezydenta i premiera, ministerstw odpowiedzialnych za sprawy rolnictwa i łowiectwa oraz...

Przekazanie obwodów sposobem na wyjście z długów

Tuż przez końcem roku Zarząd Główny PZŁ, a zaraz potem pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa przypomnieli kołom łowieckim, że zbliża się czas składania wniosków o dzierżawę obwodów, co pozwala sądzić, że dwukrotnie już prolongowany termin wygaś­nięcia obecnych umów wreszcie dobiegnie końca i doczekamy się nowego rozdania. Choć zmiany granic budzą w myśliwych rozbieżne emocje, to należy postawić sprawę jasno: w interesie łowiectwa leży...

Nowelizacja Prawa łowieckiego dla Mazowsza

Aktualizacja: Złożony sejmowi 21 stycznia br. poselski projekt zmiany Prawa łowieckiego, który zmierzał do zapewnienia ciągłości prowadzenia przez dzierżawców i zarządców obwodów gospodarki łowieckiej oraz działań na rzecz walki z ASF-em w województwach, gdzie nie dokonano podziału na obwody łowieckie, został wycofany przez wnioskodawców 7 lutego. Wbrew upublicznionym przez pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edwarda Siarkę obszernym założeniom...

Czy raportować odstrzał dzików w ZIPOD?

13 stycznia w witrynie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego ukazał się komunikat, w którym Zarząd Główny PZŁ podkreślił, że projekt rozporządzenia nakładającego obowiązek zgłaszania odstrzału dzików za pośrednictwem specjalnego systemu informatycznego pod rygorem pomniejszenia należnej z tego tytułu kwoty o 20% jest w dalszym ciągu procedowany. W związku z tym nie ma obowiązku stosowania aplikacji raportującej ZIPOD (Zintegrowanego Interfejsu Padłych i...

Polskie sokolnictwo na liście światowego dziedzictwa UNESCO

14 grudnia 2021 r. polskie sokolnictwo zostało wpisane na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. To jedna z ważniejszych dat dla większości polskich sokolników, ponieważ wpis w dużym stopniu zabezpiecza tę niezwykłą dziedzinę łowiectwa przed zakusami, żeby ją zlikwidować, np. w wyniku nacisków organizacji pseudoekologicznych, maskujących się pod szyldem prozwierzęcych.   Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak trudne czasy nastały...

Wystawa dzieł Cranacha w Muzeum Narodowym w Warszawie

W grudniowej BŁ twórczości Lucasa Cranacha starszego poświęciliśmy duży materiał („Łowiecka zagadka”), a tymczasem Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało niezłą gratkę dla wielbicieli sztuki tego renesansowego malarza. Na ekspozycji są prezentowane najważniejsze dwa obrazy tego niemieckiego artysty znajdujące się w Polsce – „Madonna pod jodłami” oraz „Adam i Ewa” – w połączeniu z rycinami Albrechta Dürera, Albrechta Altdorfera i Augustina Hirschvogla, a...

Ustawa o gatunkach obcych wchodzi w życie

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, która wprowadza również nowe regulacje do Prawa łowieckiego, wchodzi w życie 18 grudnia. Od tego dnia pojawia się obowiązek poprzedzania planowanych wsiedleń bażantów, danieli i muflonów formalnym zgłoszeniem do ministra właściwego ds. środowiska (ustawa dokładnie wymienia, co powinno zawierać takie zgłoszenie). Ten będzie mógł się sprzeciwić zakładanemu działaniu, jeśli stwierdzi, że przyniesie ono szkodę...