strona główna

Aktualności

Minister Woś i prezes Piątkiewicz na sympozjum u ojca Rydzyka

W minioną sobotę, 25 stycznia, w Toruniu odbyło się sympozjum „Oblicza ekologii”, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej ku czci śp. prof. Jana Szyszki. Licznie wzięli w nim udział m.in. leśnicy, myśliwi oraz przedstawiciele środowisk rolniczych. Wśród gości można było zobaczyć m.in. wymienianych jako kandydatów na nowego przewodniczącego ZG PZŁ Dariusza Sadowskiego, Bartłomieja Popczyka i Jarosława Kuczaja. Po mszy świętej odprawionej pod przewodnictwem abpa Sławoja Leszka Głódzia nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Janowi Szyszce.

Rozporządzenie ws. bioasekuracji myśliwych trafiło do konsultacji

Aktualizacja: Rozporządzenie w sprawie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 31 stycznia br. i wchodzi w życie następnego dnia, tj. 1 lutego. Ministerstwo rolnictwa skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik. Do wydania tego aktu szef resortu rolnictwa będzie zobowiązany na mocy uchwalonej przez senat 17 stycznia br. (ale jeszcze nieobowiązującej) specustawy w sprawie zwalczania ASF-u. Zgodnie z nią stosowna delegacja została wprowadzona do Prawa łowieckiego, w którym także myśliwych zobligowano do przestrzegania zasad bioasekuracji.

Dzik zawinił, jelenia zabili

W ostatnich dniach bardzo duże kontrowersje wzbudziło przedłużenie okresu polowań na zwierzynę płową w graniczącej z Polską Brandenburgii. Nieoczekiwanie i w zasadzie bez konsultacji ze związkiem łowieckim tego landu oraz myśliwymi zarządził je 17 stycznia br. tamtejszy wyższy urząd łowiecki. To podległy bezpośrednio ministerstwu środowiska organ administracji publicznej odpowiedzialny za gospodarkę łowiecką w tym landzie.   Okres ochronny dla zwierzyny płowej i...

Program wczesnego wykrycia zakażeń wirusem ASF-u na 2020 rok

Do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które dotyczy kontynuacji w 2020 r „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Podobnie jak regulacje z ubiegłych lat zachowuje ono moc wsteczną, tj. będzie obowiązywać od 1 stycznia br. Rozporządzenie podtrzymuje także zakaz dokarmiania dzików w całym kraju. W jego projektowanej treści pojawia się jednak kilka nowości.

Specustawa ws. zwalczania ASF-u przeszła w senacie głosami ludowców

Aktualizacja: Prezydent Andrzej Duda 28 stycznia br. podpisał Ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (nazywaną też specustawą ws. zwalczania ASF-u lub lex Ardanowski). Dwa dni później opublikowano ją w Dzienniku Ustaw RP i weszła w życie 31 stycznia br. Z pełną treścią nowelizacji można się zapoznać TUTAJ. Specustawa w sprawie zwalczania ASF-u została przegłosowana w senacie 17 stycznia br. stosunkiem 50 głosów za do 49 przeciw. W posiedzeniu nie wziął udziału jeden senator PiS-u. Pozostali (47) byli jednomyślnie przychylni przyjęciu dokumentu. Ze strony opozycyjnej poparli go ponadto Ryszard Bober i Jan Filip Libicki, czyli dwóch z trzech senatorów KP-PSL (sprzeciw zgłosił Michał Kamiński), a także określana jako sympatyzująca z partią rządzącą Lidia Staroń, która reprezentuje trzyosobowe Koło Senatorów Niezależnych.

Pies na ASF

Jednym z bardzo istotnych działań na rzecz zapobiegania skutkom ASF-u są wczesne zlokalizowanie padłych dzików oraz ich usuwanie ze środowiska i utylizacja. W związku z tym w Niemczech rozpoczęto szkolenie i certyfikowanie psów układanych do poszukiwania padłych osobników. Najwcześniej, bo już dwa lata temu, taką inicjatywę podjęto w Saarze w odpowiedzi na wystąpienie wirusa ASF-u w sąsiedniej Belgii oraz rosnące ryzyko rozprzestrzenienia się epidemii na obszar Niemiec. Organizację i finansowanie wzięło na siebie tamtejsze ministerstwo środowiska przy współpracy związku łowieckiego, ośrodka szkolenia służbowych psów policyjnych w Koblencji oraz osób prywatnych zajmujących się tresurą psów. Po ułożeniu biorą one udział w specjalnym konkursie i otrzymują certyfikaty użytkowości.

Niemcy wcale nie wybijają dzików

W polskich mediach oraz na politycznych salonach wielokrotnie się przewijała (i wciąż się przewija) kwestia odstrzału dzików w Niemczech w kontekście działania prewencyjnego, redukującego ryzyko wystąpienia ASF-u. Jako przykład konsekwentnych działań na tym polu jest podawany rekordowy w tym kraju odstrzał ponad 800 tys. dzików w roku łowieckim 2017/2018. Ocena tego nierzadko staje się jednak źródłem nieporozumień, przedmiotem nadinterpretacji czy wręcz manipulacji. Tę...

Senackie komisje przyjęły bez zmian specustawę ws. zwalczania ASF-u

Aktualizacja: Prezydent Andrzej Duda 28 stycznia br. podpisał Ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (nazywaną też specustawą ws. zwalczania ASF-u lub lex Ardanowski). Dwa dni później opublikowano ją w Dzienniku Ustaw RP i weszła w życie 31 stycznia br. Z pełną treścią nowelizacji można się zapoznać TUTAJ. Posiedzenie senackich komisji Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 stycznia,...

Gramy z WOŚP w 28. finale!

Tak jak  w poprzednich latach redakcja BŁ włącza się w akcję zbierania pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod egidą naszego wydawcy – Oficyny Wydawniczej Oikos – zarejestrowaliśmy profil na portalu Allegro.pl (jako użytkownik oikos_wosp), na którym na licytacje zostaną wystawione m.in. roczne prenumeraty z zestawem gadżetów „Braci Łowieckiej” oraz unikatowy i nigdzie niedostępny pierwszy rocznik czasopisma z lat 1998/1999. O szczegółach...

Czesi wydłużają okresy polowań na jeleniowate

Wywołane m.in. suszą oraz gradacją szkodników owadzich, w tym zespołu kornika drukarza, zamieranie drzewostanów na dużych powierzchniach i związana z tym skala obecnych oraz planowanych odnowień powierzchni leśnych spowodowały zmianę obowiązującego w Czechach rozporządzenia ministra rolnictwa (jemu podlega gospodarka łowiecka u naszych południowych sąsiadów) w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. Nowelizacja obowiązuje od 1 stycznia br. do końca marca 2025 r. i dotyczy łowisk otwartych (na zwierzęta hodowane w oborach już wcześniej można było polować przez cały rok).