strona główna

Okresy polowań

Okresy polowań | zmiana parametrów
Wybrany okres: 7.2021
Gatunek
Okres polowań
Sarna
kozły
cały miesiąc
Dzik
cały miesiąc
Lis
cały miesiąc
Szakal złocisty
31
Jenot, norka amerykańska, szop pracz
cały miesiąc

W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na lisy. W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na szakale złociste. W obwodach, w których występują głuszce lub cietrzewie, przez cały rok wolno polować na lisy, borsuki, tchórze, kuny i szakale złociste. Na terenach rybackich obrębów hodowlanych przez cały rok wolno polować na piżmaki.