strona główna

Okresy polowań

Okresy polowań | zmiana parametrów
Wybrany okres: 10.2021
Gatunek
Okres polowań
Jeleń szlachetny
byki, łanie, cielęta
cały miesiąc
Jeleń sika
byki, łanie, cielęta
cały miesiąc
Daniel
byki, łanie, cielęta
cały miesiąc
Muflon
tryki, owce, jagnięta
cały miesiąc
Sarna
kozy, koźlęta
cały miesiąc
Dzik
cały miesiąc
Borsuk
cały miesiąc
Kuny, tchórz
cały miesiąc
Lis
cały miesiąc
Szakal złocisty
cały miesiąc
Jenot, norka amerykańska, szop pracz
cały miesiąc
Piżmak
cały miesiąc
Zając szarak, dziki królik
, 1
od 30
Bażant
koguty, kury2
cały miesiąc
Kuropatwa
do 21
w drodze odłowu
cały miesiąc
Dzikie kaczki3
cały miesiąc
Gęsi: zbożowa, białoczelna, gęgawa
cały miesiąc
Gęsi: zbożowa i białoczelna4
cały miesiąc
Gęgawa4
cały miesiąc
Grzywacz
cały miesiąc
Łyska
cały miesiąc
Słonka
cały miesiąc
Jarząbek
cały miesiąc
Wyjaśnienia przypisów
1 - w drodze odłowu
2 - tylko w OHZ bażanta
3 - krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica
4 - w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim

W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na lisy. W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na szakale złociste. W obwodach, w których występują głuszce lub cietrzewie, przez cały rok wolno polować na lisy, borsuki, tchórze, kuny i szakale złociste. Na terenach rybackich obrębów hodowlanych przez cały rok wolno polować na piżmaki.