Ministerstwo Środowiska ustala wysokość czynszu dzierżawnego

AKTUALIZACJA: Rozporządzenie ministra środowiska z 26 października br. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 31 października i weszło w życie z początkiem listopada. Zgodnie z założeniami przyjętymi już w projekcie tego dokumentu został on utrzymany w brzmieniu obowiązującym od 2002 r. W toku konsultacji swoje uwagi do jego dotychczasowego kształtu zgłosiły PZŁ oraz Komisja Łowiecka Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Koniec walki myśliwych z ASF-em?

Na fali ostatnich wypadków związanych z ujawnieniem na Podkarpaciu wystąpienia ASF-u u świń, mimo że najbliższe chore dziki znaleziono ponad 100 km dalej, coraz aktualniejsze staje się pytanie o to, kto tak naprawdę w głównej mierze ponosi winę za rozprzestrzenianie się wirusa. Tym bardziej rażą więc jednostronne wypowiedzi ministra rolnictwa, który usiłuje przerzucić odpowiedzialność na członków PZŁ, oskarżając ich o zaniechania przy depopulacji dzików....

100 zł za szacowanie dla ODR-u

(UWAGA! Tekst aktualizowany 19.10.2018 r.). 100 zł to kwota, jaką mają otrzymywać przedstawiciele WODR-u uczestniczący w szacowaniu szkód łowieckich na mocy znowelizowanej w czerwcu br. ustawy Prawo łowieckie. Ta wartość będzie powiększana o 25 zł za udział w każdej kolejnej procedurze likwidacji szkód danego dnia. Do konsultacji publicznych właśnie trafił projekt rozporządzenia ws. wysokości zryczałtowanych kosztów udziału w szacowaniu szkód łowieckich.  ...

Szacowanie szkód wraca do myśliwych – senat uchwalił zmianę w Prawie łowieckim

Senatorowie nie oddali się pogłębionej refleksji nad zmianą ustawy Prawo łowieckie w zakresie szkód łowieckich, nowelizowanej wespół z ustawami o lasach oraz o jednostkach doradztwa rolniczego. Na posiedzeniu 11 lipca z sali plenarnej padło zaledwie jedno pytanie do sprawozdawcy (dlaczego zgłoszenie ma trafiać do zarządców i dzierżawców obwodów, a nie np. do ODR-ów jak poprzednio, i skąd taka zmiana). Nikt nie zadał pytań przedstawicielowi rządu ani nie zabrał głosu w ramach dyskusji. Zresztą nie było nad czym deliberować.

Sprawa sołtysów się nie udała – sejm uchwalił zmianę w szacowaniu szkód łowieckich

Trzecia za obecnych rządów nowelizacja Prawa łowieckiego w zakresie szkód łowieckich nie przebiega w szczególnie emocjonującej atmosferze. W toku prac sejmowych nad poselską zmianą prowadzącą do zastąpienia w komisjach szacujących przedstawiciela gminy reprezentantem WODR-u oraz przywrócenia pierwszeństwa w prowadzeniu procesu likwidacji szkód zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich (przy utrzymaniu procedury odwoławczej z udziałem nadleśniczego) nie pojawił się żaden głos pozarządowych organizacji przyrodniczych.

Nowelizacja szkodowa po czytaniu w połączonych komisjach

Sejmowe komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 7 czerwca br. pochyliły się nad poselskim projektem nowelizacji Prawa łowieckiego, który na nowo reguluje kwestie likwidacji szkód łowieckich. Jak argumentował przedstawiciel wnioskodawców poseł Robert Telus (PiS), konieczność tej zmiany wynika z tego, że ustawa uchwalona 22 marca br. „z przyczyn technicznych nie może wejść w życie”. Gminy bardzo szeroko zaprotestowały bowiem przeciwko nowo nałożonym obowiązkom. Telus poprosił jednocześnie o jak najszybsze uchwalenie sugerowanych poprawek, gdyż doszło do patowej sytuacji w zakresie likwidacji szkód łowieckich.

PiS zmienia zasady szacowania szkód łowieckich

28 maja br. grupa posłów PiS złożyła do sejmu projekt nowelizacji Prawa łowieckiego. Obejmuje on wyłącznie kwestie związane z szacowaniem szkód łowieckich. Zgodnie z zapisami dokumentu miejsce przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin zajmą przedstawiciele wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego (dalej ODR). Wnioski o szacowanie szkód będą na powrót składane do zarządców lub dzierżawców obwodów. Sam proces likwidacji ma wprawdzie...

Nowelizacja Prawa łowieckiego zaskarżona do TK

Zgodnie z zapowiedziami, które padały z mównicy sejmowej w toku procedowania nowelizacji Prawa łowieckiego, posłowie Bartosz Józwiak (Kukiz’15) oraz Urszula Pasławska (PSL-UED) zdołali uzyskać wymagane poparcie i przygotować wniosek zaskarżający do Trybunału Konstytucyjnego część zapisów ustawy z 22 marca 2018 r. Został on złożony 21 maja br. Jako przedmiot kontroli wskazano pięć artykułów wprowadzonych nowelizacją do Prawa łowieckiego oraz jeden zmieniający ustawę o broni i amunicji.  

Ugoda z rolnikiem przy szacowaniu szkód

Kilka słów o szacowaniu szkód łowieckich wg nowej ustawy:   1. Nowe przepisy nie wykluczają możliwości oszacowania i naprawienia szkody w drodze samodzielnego porozumienia między poszkodowanym a kołem łowieckim, bez konieczności wdrażania procedury z udziałem gminy. Jest to postępowanie polubowne, wymagające zgody obu stron na takie załatwienie sprawy.   2. Polubowne wyjście przynosi korzyści obu stronom, ponieważ pozwala rolnikowi na mniej sformalizowane działania...

Badania okresowe myśliwych – kiedy dostarczyć orzeczenia lekarskie

Nowelizacja ustawy o broni i amunicji, której dokonano przy okazji zmiany Prawa łowieckiego, wprowadziła obowiązek okresowych, odnawianych co pięć lat badań lekarskich i psychologicznych dla posiadaczy broni palnej do celów łowieckich. Związane z tym ryzyko charakteryzuje Bartosz Bacia na łamach majowej BŁ (artykuł można pobrać TUTAJ).   W nowelizacji jednak nie sprecyzowano, w jakim czasie powinno się wykonać badania. Jak się dowiedzieliśmy w MSWiA, ponieważ ten...