Odstrzelić dzięcioła

Nie, to jeszcze nie primaaprilisowy żart. W styczniu br. przed krośnieńskim wymiarem sprawiedliwości zakończyła się sprawa, w której winowajcą był… dzięcioł. Jak wynika z uzasadnienia pozwu wniesionego do Sądu Rejonowego w Krośnie przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra środowiska, biało-czarny (najprawdopodobniej chodzi o dzięcioła dużego). Lokatorzy zamieszkujący dom wybudowany w latach 70. XX w. od kilkunastu lat borykali się z uszkodzeniami elewacji budynku powodowanymi przez dzięcioły. W rezultacie musieli przeprowadzać kosztowne naprawy.

Projekt Izdebskiego inicjatywą poselską PiS-u?

We wtorek 7 marca br. przed obiektywem kamery dziennika „Łowiecki” przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski oraz poseł Kornel Morawiecki (Koło Poselskie Wolni i Solidarni) przekazali projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie autorstwa OPZZRiOR na ręce wicemarszałka i przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego. Jednocześnie poinformowano, że pomysł rolniczego OPZZ-etu ma trafić do sejmu jako inicjatywa poselska KP PiS. Nie oznacza to jednak, że zapisy zawarte w dokumencie spotkają się z przychylnością posłów partii rządzącej i rzeczywiście będą procedowane.

Polowanie na klatkowe bażanty nielegalne

W związku z publikacją w portalu Wirtualna Polska artykułu o „skandalicznych polowaniach Szyszki” (TUTAJ), w którym autor zwraca uwagę m.in. na wątpliwości etyczne i prawne związane z polowaniami na klatkowe bażanty, przypominamy poruszający to zagadnienie tekst Miłosza Kościelniaka-Marszała, zamieszczony w BŁ nr 12/2016. Jasno z niego wynika, że wypuszczone do łowiska bażanty pochodzące z hodowli mogą się stać przedmiotem polowań dopiero po nabraniu umiejętności pozwalających na samodzielne przetrwanie w środowisku.

KRIR negatywnie ocenia projekt Izdebskiego

Jak już informowaliśmy, 7 lutego br. odbyło się posiedzenie członków sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju (to gremium konsultacyjno-doradcze Prezydenta RP), z udziałem przedstawicieli rolniczych organizacji związkowych i samorządowych oraz organizacji działających na rzecz polskiej wsi. W jego trakcie został przedstawiony m.in. projekt ustawy o zmianie Prawa łowieckiego przygotowany przez OPZZRiOR (można się z nim zapoznać TUTAJ), na którego czele stoi występujący przeciwko władzom PZŁ Sławomir Izdebski. O opinię na temat związkowej nowelizacji Kancelaria Prezydenta poprosiła Krajową Radę Izb Rolniczych.

„Do szkoły, Panie Naczelniku” – ciąg dalszy dyskusji nad zmianą modelu

Przełom roku przyniósł nam kontynuację wymiany korespondencji między przewodniczącym OPZZRiOR Sławomirem Izdebskim a Ministerstwem Środowiska. Jak informowaliśmy (m.in. TUTAJ), OPZZRiOR przygotowało projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, w którym m.in. działalność łowiecka zostaje podporządkowana bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów. Model dotychczas funkcjonujący w naszym kraju zostaje w tym dokumencie radykalnie zmieniony. Projekt zakłada przekazanie ministrowi rolnictwa kompetencji organu opiniującego istotne sprawy dotyczące kreowania i realizacji polityki w zakresie gospodarki łowieckiej, co tym samym dezawuuje rolę resortu środowiska.

Dwie siły antyłowieckie – podkomisja rozpoczyna prace nad rządową nowelą Prawa łowieckiego

We wtorek 10 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie Prawa łowieckiego (druk nr 1042 – do pobrania TUTAJ). Oprócz parlamentarzystów licznie stawili się na niej reprezentanci organizacji pozarządowych skupionych w koalicji „Niech żyją!” (obecny był m.in. Zenon Kruczyński) i organizacji rolników. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, ZG PZŁ i Lasów Państwowych (łącznie z dyrektorem generalnym Konradem Tomaszewskim).

Orzeczenia GSŁ nie obowiązują z chwilą ich wydania

W precedensowym wyroku z 6 grudnia 2016 r. w sprawie sygn. VI Ka 1103/15 Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał, że orzeczenie wydane przez Główny Sąd Łowiecki w postępowaniu odwoławczym, które zostało zaskarżone do sądu powszechnego, nie ma atrybutu prawomocności, a nałożone nim kary nie rozpoczynają swojego biegu do czasu zakończenia sprawy. Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym: obwiniony, który nie brał udziału w rozprawie odwoławczej przed...

Grypa ptaków – myśliwi muszą zachować czujność

W reakcji na pojaw w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz koniecznością likwidacji ferm drobiu minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z jej wystąpieniem. Nie przewidziano w nim żadnych ograniczeń w realizacji gospodarki łowieckiej. Myśliwych będzie dotyczyć jednak zakaz wnoszenia i wwożenia tusz dzikich ptaków na teren gospodarstwa, w którym utrzymuje się drób. Zostali oni także zobowiązani do zgłaszania przypadków zwiększonej śmiertelności ptactwa organom Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższym podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Narodowa Rada Gospodarki Łowieckiej nie w ustawie, ale w nowelizacji

Ostatnie przedświąteczne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 13 grudnia (spektakularne, bo związane z liczną obecnością leśników i myśliwych oraz demonstracją tych pierwszych pod Sejmem), obfitowało w ciekawe wiadomości. Przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski poinformował, że na ręce przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego złożył projekt zmian do Prawa łowieckiego, wprowadzający instytucję Narodowej Rady Gospodarki Łowieckiej (NRGŁ).

WSA w Łodzi unieważnia podział na obwody łowieckie

Nie tak dawno Ministerstwo Środowiska uspokajało myśliwych i koła łowieckie, że niezastosowanie się w wyznaczonym terminie 18 miesięcy (tj. do 21 stycznia 2016 r.) do wyroku TK z 10 lipca 2014 r. nie spowoduje żadnych perturbacji związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki łowieckiej. Przypomnijmy tylko, że chodziło o art. 27 ust. 1 Prawa łowieckiego, który upoważniał do objęcia obwodem łowieckim nieruchomości bez zapewnienia możliwości wniesienia sprzeciwu jej właścicielowi.