Rekompensaty za strzelone lochy w całym kraju

Rekompensaty za strzelone lochy w całym kraju
Luty 21 16:13 2020 Wydrukuj

Jutro wchodzi w życie opublikowane dzisiaj w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Reguły obowiązujące w przypadku odstrzału sanitarnego pozostają bez zmian. Takie same jak do tej pory będą również wysokość i zasady wypłaty premii za znalezienie i zgłoszenie organom Inspekcji Weterynaryjnej padłych dzików. Program utrzymuje wreszcie zakaz dokarmiania dzików w całym kraju. Pojawia się jednak kilka ważnych zmian, w tym obejmujących finansowanie czynności z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ASF-u. Co najistotniejsze, zostaje zniesiony obszar działań średnioterminowych związanych ze zwalczaniem choroby (WAMTA). Rekompensaty w wysokości 650 zł brutto będą natomiast od teraz przysługiwały za loszki przelatkowe i lochy strzelone na obszarze wolnym, tj. we wszystkich łowiskach poza strefami objętymi unijnymi obostrzeniami w związku z ASF-em. W obrębie tych stref stawki się nie zmieniły i dotyczą wszystkich pozyskiwanych dzików.
 
Wśród ważniejszych nowych regulacji pojawiły się też:

  • możliwość finansowania przez powiatowego lekarza weterynarii usuwania zwłok padłych dzików na gruntach osób fizycznych znajdujących się w obszarze wolnym,
  • możliwość dofinansowania przez powiatowego lekarza weterynarii organizowanych w ramach wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego poszukiwań padłych dzików (wsparcie w zakresie zapewnienia sprzętu i materiałów do bioasekuracji oraz pobierania próbek do badań, a także zwrotu kosztów dojazdu na miejsce poszukiwań, posiłków i napojów oraz środków ochrony przeciw owadom dla osób uczestniczących w poszukiwaniach).
W programie założono również, że z puli przeznaczonych na niego środków zostanie kupione do 500 kontenerów chłodniczych do przechowywania tusz dzików na czas prowadzenia badań pod kątem ASF-u i tyle samo wag hakowych (w ubiegłym roku przewidziano zakup 100 chłodni i 50 wag). Podobnie jak w poprzednich latach program obowiązuje od 1 stycznia br. Całkowity koszt jego realizacji w tym roku oszacowano na nieco ponad 133 mln zł (kwota netto), z czego 30,5 mln zł ma sfinansować UE.
 
Red., Fot. Alexander von Düren/Adobe Stock

 

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.