Rozporządzenie ws. bioasekuracji myśliwych trafiło do konsultacji

Rozporządzenie ws. bioasekuracji myśliwych trafiło do konsultacji
Styczeń 24 15:18 2020 Wydrukuj

Aktualizacja: Rozporządzenie w sprawie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 31 stycznia br. i wchodzi w życie następnego dnia, tj. 1 lutego.

Ministerstwo rolnictwa skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik. Do wydania tego aktu szef resortu rolnictwa będzie zobowiązany na mocy uchwalonej przez senat 17 stycznia br. (ale jeszcze nieobowiązującej) specustawy w sprawie zwalczania ASF-u. Zgodnie z nią stosowna delegacja została wprowadzona do Prawa łowieckiego, w którym także myśliwych zobligowano do przestrzegania zasad bioasekuracji.

 
Jakie oczekiwania wiąże się z myśliwymi, którzy polują na czarnego zwierza i realizują odstrzał sanitarny? Szczególne wymogi z zakresu higieny będą obowiązywać „na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi” ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF-u. To dość zagmatwane, ale z uzasadnienia projektu dowiadujemy się, że chodzi o strefy żółtą, czerwoną i niebieską. Niezależnie od tego sprecyzowano jednak, że również poza nimi, a więc w całym kraju, myśliwi do polowania lub odstrzału sanitarnego muszą używać „oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia” oraz „odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa”. Szczegółów niestety brak.
 
W projekcie rozporządzenia wymieniono także czynności do wykonania podczas obróbki tuszy po uśmierceniu zwierzęcia (ale już tylko na obszarach objętych obostrzeniami, o których mowa wyżej). Będą to:
  • zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności mycie i odkażanie rąk oraz obuwia,
  • patroszenie na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub na nieprzepuszczalnym materiale, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,
  • odkażenie miejsca patroszenia oraz miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami dzika,
  • transport tuszy wraz ze wszystkimi jej częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub workach,
  • wyczyszczenie i odkażenie przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby, w tym narzędzi i noży używanych do patroszenia,
  • umycie oraz odkażenie pojazdu i pojemników, w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części, po każdym transporcie.
 
Projekt uściśla też, że tusze dzików i wszystkie ich części powinno się przechowywać w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami innych gatunków zwierząt łownych. Ponadto precyzuje, że odkażanie należy prowadzić produktami biobójczymi dopuszczonymi do obrotu stosowną ustawą. Za kontrolę przestrzegania powyższych zasad będzie odpowiedzialny powiatowy lekarz weterynarii.
 
Red., Fot. Photohunter/Adobe Stock

 

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.