Senat przyjął ustawę w sprawie dzierżaw obwodów łowieckich

Senat przyjął ustawę w sprawie dzierżaw obwodów łowieckich
Marzec 25 21:01 2021 Wydrukuj

Aktualizacja: Prezydent Andrzej Duda 30 marca br. podpisał Ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Wydłuża ona ważność dzierżaw na najbliższy sezon oraz daje sejmikom województw czas na dokonanie podziału na obwody łowieckie do końca tego roku. Dokument tego samego dnia został podany do publicznej wiadomości i zacznie obowiązywać od 31 marca br.


Na posiedzeniu senatu 25 marca większością głosów przyjęto uchwaloną przed miesiącem przez sejm zmianę Prawa łowieckiego, która wydłuża obowiązywanie umów dzierżawy obwodów łowieckich o kolejny sezon oraz daje sejmikom województw czas na dokonanie podziałów na obwody łowieckie i ich kategoryzację do końca tego roku. Jedyną poprawkę złożył Aleksander Pociej (KO), który zaproponował wprowadzenie 14-dniowego vacatio legis. Nie zyskało to jednak poparcia ani połączonych komisji Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ani senatorów w głosowaniu plenarnym.
 
Dodajmy, że wejście ustawy w życie po 31 marca spowoduje, że nie będzie się miała do czego odnosić, ponieważ dotychczasowe umowy dzierżawne wygasną z końcem miesiąca. Sygnalizowali to zresztą senaccy legislatorzy (problem opisaliśmy szerzej TUTAJ, a jego dogłębną analizę przeprowadził mec. Miłosz Kościelniak-Marszał na łamach nr 4/2021).
 
Biorący udział w posiedzeniu senatu pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka (PiS) stwierdził, że poprawki nie należy brać pod uwagę. Jak zaznaczył, są wątpliwości prawne, czy późniejsze wejście w życie ustawy nie uczyni wprowadzanych zmian bezpodstawnymi. Dwutygodniowy okres przejściowy ma uzasadnienie przy regulacjach, z którymi zapoznanie się wymaga czasu. W tym przypadku tak nie jest.  
 
W trakcie debaty nad nowelizacją senator Aleksander Pociej wytykał rządowi niedopilnowanie prac nad podziałami województw na obwody łowieckie. Spóźnione jego zdaniem podjęcie inicjatywy ustawodawczej nie tylko stawia senat pod ścianą, lecz także skraca prezydentowi 21-dniowy okres na podpisanie nowelizacji. W odpowiedzi Edward Siarka, jakby ignorując wspomniane „wątpliwości prawne”, uspokajał, że przepisy dają głowie państwa czas na sygnowanie aktu prawnego w przyjętych terminach.
 
Stanisław Gawłowski (niezrzeszony) argumentował z kolei, że samorządy nie prosiły się o zrzucenie na ich barki obowiązku przygotowania uchwał o podziale na obwody łowieckie. Według senatora powinno to być w gestii administracji rządowej, tym bardziej że PZŁ został przejęty przez ministra i za pieniądze osób prywatnych zrzeszeniem administruje partia rządząca. Senator Jerzy Czerwiński (PiS) mówił o konieczności wprowadzenia sankcji za niewywiązanie się z ustanowionego terminu podziału na obwody łowieckie, a senator Władysław Komarnicki (KO) poza tym, że niesłusznie wytykał brak konstytucyjnej możliwości wyłączenia gruntu z obwodu łowieckiego, powątpiewał, czy procedowana nowelizacja zgodnie z założeniami pozwoli uporać się z problemem.
 
Ustawa oczekuje na podpis prezydenta. Wejdzie w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw RP z mocą obowiązującą od 31 marca.
 
Red., Fot. archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.