Decyzje finansowe związane z walką z epidemią podejmie samodzielnie ZG PZŁ

Decyzje finansowe związane z walką z epidemią podejmie samodzielnie ZG PZŁ
Kwiecień 29 10:35 2020 Wydrukuj

Na 11. posiedzeniu sejmu rozpoczynającym się 29 kwietnia zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (nazywanej ustawą lub pakietem osłonowym). W uzasadnieniu do projektu czytamy, że zawarte w nim regulacje wpisują się i są kontynuacją rozwiązań wprowadzonych w ramach ustaw z tzw. tarczy antykryzysowej jako szereg kolejnych działań stanowiących wsparcie zarówno dla polskich przedsiębiorców, jak i całego społeczeństwa. Dokument zakłada wprowadzenie zmian w ponad 20 ustawach, w tym w Prawie łowieckim.

 
W art. 35 ma ono zostać uzupełnione o ust. 4 w brzmieniu: „W trakcie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, decyzje finansowe dotyczące środków przeznaczonych na walkę z epidemią podejmuje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego”.
 
Powody wprowadzenia takiego uregulowania również poznajemy z uzasadnienia do projektu ustawy osłonowej. Proponowana zmiana ma umożliwić ZG PZŁ zaangażowanie w walkę z COVID-19 i przeznaczenie na ten cel środków finansowych. „W obowiązującym stanie prawnym dochód z działalności gospodarczej Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich służy wyłącznie realizacji ich celów statutowych. Jednocześnie wszelkie wydatki Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego na kwotę przekraczającą 100 tys. zł wymagają zgody Naczelnej Rady Łowieckiej, która jako organ kolegialny składa się z 49 członków i podejmuje swoje uchwały w trakcie posiedzeń, które ze względu na obowiązujące rygory sanitarne w zakresie gromadzenia się osób nie mogą zostać zwołane i przeprowadzone” – piszą projektodawcy.

Red., Fot. archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.