strona główna

Aktualności

ASF Saksonia–Lubuskie

Trzy tygodnie po stwierdzeniu pierwszego przypadku ASF-u w Saksonii (30 października) zakończono pierwszy etap poszukiwań padłych dzików. Obecnie ogrodzony stałym płotem obszar objęty ograniczeniami, w tym całkowitym zakazem polowań, ma 13,5 tys. ha. Większość tego terenu (8 tys. ha) należy do poligonu Górne Łużyce, znajdującego się pod kuratelą Federalnego Zarządu Lasów i Ministerstwa Obrony Narodowej. W poszukiwaniach padłych dzików poza areałem wojskowym wzięło udział 170 osób i 6 psów myśliwskich.

Minister Puda wnioskuje o polowania zbiorowe

Na zorganizowanej 26 listopada konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda przedstawił aktualną sytuację związaną z chorobami zakaźnymi zwierząt: ptasią grypą (chorobę wykryto na fermie niosek w Wielkopolsce), SARS-CoV-2 u norek hodowlanych (doniesienia medialne o takim przypadku w Polsce nie zostały potwierdzone przez PIWet-PIB w Puławach) oraz ASF-em. Poinformował, że zwrócił się do ministra zdrowia z propozycją, aby dopuścić organizowanie polowań zbiorowych, m.in. z tego powodu, że są one dużo bardziej skuteczne niż łowy indywidualne.

Belgia oficjalnie wolna od ASF-u

Dokładnie dwa lata po wystąpieniu ASF-u w Belgii Komisja Europejska uznała ten kraj za wolny od wirusa afrykańskiego pomoru świń. Po stwierdzeniu tam 13 września 2018 r. pierwszego przypadku choroby wśród dzików tamtejsze władze i służby weterynaryjne konsekwentnie realizowały plan jej zwalczania. Wyznaczono strefy zapowietrzoną i buforową, które ogrodzono płotami o łącznej długości 300 km. W gospodarstwach rolnych, które znajdowały się wewnątrz stref, zarządzono profilaktyczny ubój wszystkich świń domowych, przeprowadzony już pod koniec września 2018 r. Obowiązywały też ograniczenia we wstępie do lasu oraz w prowadzeniu gospodarki leśnej i rolnej na tym terenie. Całkowicie zakazano także polowań i intensywnie poszukiwano padłych dzików.

Prof. Henryk Okarma członkiem grupy roboczej FACE ds. dużych drapieżników

Uchwałą nr 274/2020 Zarządu Głównego PZŁ, podjętą na wniosek wiceprzewodniczącego Europejskiej Federacji Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE) – Jarosława Kuczaja, prof. Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie został reprezentantem PZŁ w grupie roboczej FACE ds. dużych drapieżników (FACE Large Carnivores Working Group). Tym samym naukowiec, w którego dorobku znalazły się m.in. „Krajowa strategia ochrony wilka warunkująca trwałość gatunku w Polsce” oraz monografia „Wilk”, oficjalnie dołączył do grona uznanych autorytetów w swojej dziedzinie.

Strefa wolna od dzików w Brandenburgii

Zmiana rozporządzenia o zapobieganiu chorobom zakaźnym zwierząt daje administracji landu Brandenburgia zielone światło do podjęcia zaplanowanej już wcześniej, totalnej redukcji dzików wokół zapowietrzonych, obecnie całkowicie ogrodzonych stref, gdzie do tej pory znaleziono w sumie ponad 140 padłych na ASF osobników. W tym celu na terenie dotąd uznawanym za strefę buforową tworzy się strefę białą. Otacza ona rejony, gdzie wirus już występuje u czarnego zwierza. Na razie, podobnie jak w strefach zapowietrzonych, obowiązuje tam całkowity zakaz polowań.

Pandemia stawia wyzwania przed władzami PZŁ

Prezentujemy fragment rozmowy Bartosza Szpojdy z Edwardem Siarką, sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnikiem rządu ds. leśnictwa i łowiectwa. Cały wywiad będzie można przeczytać w grudniowym wydaniu dwutygodnika „Las Polski” (www.laspolski.pl), a część dotyczącą łowiectwa – w „Braci Łowieckiej” nr 12/2020.   Od dawna Pan poluje? Poluję od 20 lat. Ale moje pierwsze wyjście do lasu w charakterze kogoś, kto przygląda się...

ASF już w Saksonii

Występowanie ASF-u w Niemczech potwierdzono na początku września w Brandenburgii (do 1 listopada zarejestrowano tam 122 zakażone dziki). Po niespełna dwóch miesiącach choroba pojawiła się w północnej Saksonii, w graniczącej z Borami Dolnośląskimi na wysokości województwa lubuskiego gminie Krauschwitz.   Od kwietnia br. każdy dzik upolowany w sąsiadujących z Polską powiatach Saksonii podlega badaniom na obecność ASF-u. Pozytywny wynik przyniosła w tym przypadku próbka pobrana z przelatka, którego pozyskano 27 października br. We krwi warchlaka odstrzelonego jednocześnie z zainfekowanym przelatkiem płci żeńskiej nie wykryto obecności wirusa. Laboratorium Instytutu Friedricha Löfflera oficjalnie potwierdziło zakażenie 30 października.

Komisja środowiska PE podtrzymuje zakaz stosowania śrutu ołowianego

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) 29 października eurodeputowani przegłosowali odrzucenie sprzeciwu wobec rozporządzenia KE wprowadzającego zakaz stosowania ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich. Przychyliło się do tego 42 parlamentarzystów (ze strony polskiej Marek Paweł Balt i Róża Thun), 33 opowiedziało się za zmianą i dopracowaniem dokumentu (w tym Bartosz Arłukowicz, Joanna Kopcińska i Anna Zalewska), a czworo wstrzymało się od głosu (m.in. Adam Jarubas).

Składka do PZŁ zwaloryzowana z uwzględnieniem minionych pięciu lat

Składka do PZŁ na przyszły rok wzrasta aż o 40 zł. Zgodnie z uchwałą NRŁ nr 317/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalania wysokości składek członkowskich, zasad podziału składki pomiędzy Zarząd Główny i zarządy okręgowe oraz obowiązkowego ubezpieczenia myśliwych na 2021 r. wyniesie ona więc 360 zł. O połowę mniej, czyli 180 zł, zapłacą młodzież ucząca się do 25. roku życia i seniorzy, którzy ukończyli 70 lat, 90 zł (ulga 75%) zaś – nemrodzi, którzy przekroczyli 80 lat.