strona główna

Aktualności

NRŁ ustala kryteria oceny wniosków o dzierżawę obwodów

Przyjętą na posiedzeniu NRŁ 15 października br. uchwałą nr 247/2019 ustanowiono „Szczegółowe zasady i kryteria oceny wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich”. W założeniu mają one charakter przejściowy i będą obowiązywać do czasu wprowadzenia docelowej procedury wydzierżawiania obwodów już po określeniu przez sejmiki województw nowych ich granic zgodnie z nowelizacją Prawa łowieckiego z marca ub.r. Jak się dowiedzieliśmy na Nowym Świecie, uzasadnienie przyjęcia powyższych zasad już teraz stanowią pojawiające się wolne obwody, w tym dotychczas zarządzane przez ZG PZŁ, których dzierżawą są zainteresowane koła. Możemy jednak zakładać, że tok rozumowania NRŁ pozostanie podobny i ostateczny kształt tej regulacji w założeniach nie będzie się znacząco różnił od już wypracowanego.

675 dni ministra Kowalczyka

W czwartek 14 listopada br. w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja prasowa ministra Henryka Kowalczyka, na której podsumował działania resortu w czasie 675 dni (mijają jutro) pełnienia przez niego tam funkcji szefa. Przypomnijmy, że objął stanowisko po Janie Szyszce 9 stycznia 2018 roku.   W trakcie spotkania z mediami minister chwalił się: załagodzeniem sporu o Puszczę Białowieską, działaniami zmierzającymi do rozwiązania problemu jakości powietrza,...

Myśliwi ze Szlezwika-Holsztynu nie chcą strzelać do wilka

W niemieckim kraju związkowym Szlezwiku-Holsztynie od 10 miesięcy trwa obława na wilka. Zakwalifikowany jako problematyczny ze względu na szkody wyrządzane w pogłowiu zwierząt hodowlanych osobnik o numerze GW924m (jeden z nielicznych bytujących w tym najdalej wysuniętym na północ Niemiec i graniczącym z Danią landzie) został w styczniu br. zakwalifikowany do odstrzału. Próba eliminacji zwierzęcia przez zawodowych myśliwych z wyspecjalizowanej firmy do tej pory się nie powiodła – spowodowała jedynie znaczne koszty. W związku z tym i na skutek protestów mieszkańców uskarżających się na permanentne szkody powodowane przez tego drapieżnika rozszerzono krąg osób potencjalnie uprawnionych do jego odstrzału do 175 miejscowych myśliwych, których obwody znajdują się na obszarze, gdzie jest notowana stała obecność basiora.

Działania NRŁ do szybkiej poprawy

Naczelna Rada Łowiecka przez kolejne miesiące zajmowała się wszystkim, tylko nie kluczowymi sprawami, które podlegały jej kompetencji. Prace nad nowelizacją Statutu PZŁ z lutego br. oraz strategią działania zrzeszenia były pobieżne i obecnie nie widać ich rezultatów. Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PZŁ zostały przyjęte bez wyjaśnień w sprawie ośmiomilionowego deficytu w 2018 r., ponieważ zbliżał się termin ich przedłożenia ministrowi środowiska. ZG...

Uroczysty koncert „Polskiej mszy myśliwskiej” w bazylice archikatedralnej w Łodzi

„Polska msza myśliwska” Lecha Głowickiego w wykonaniu połączonych zespołów muzycznych: Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich, Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich Hubertusy przy KŁ nr 31 „Bażant” w Świnicach Warckich oraz Orkiestry Dętej z Poddębic, zabrzmiała już po raz kolejny – tym razem 12 października br. w bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi. Koncert był trzecim z czterech zaplanowanych na ten rok i mających na celu promowanie „Polskiej mszy myśliwskiej” oraz nagrania albumu płytowego.

Ministerstwo Środowiska ws. rozstrzygnięcia dotyczącego prezydium i prezesa NRŁ

Jak pisaliśmy, 10 września br. minister środowiska wstrzymał wykonanie uchwał NRŁ podjętych na jej posiedzeniu 4 września. Przypomnijmy, że dotyczyły one m.in. odwołania dotychczasowego prezydium Rady z prezesem Rafałem Malcem i powołania zmienionego gremium pod przewodnictwem Pawła Piątkiewicza. Decyzja Henryka Kowalczyka została jednak przez nowo powołanego prezesa oraz część członków Rady uznana za budzącą wątpliwości prawne (o czym informowaliśmy TUTAJ). W związku z zapytaniem prasowym redakcji BŁ wydział komunikacji medialnej resortu 21 października br. przekazał stanowisko odnoszące się do zasadności rozstrzygnięcia dokonanego przez ministra. Wyjaśniono w nim również kwestię podjęcia przez szefa resortu działań nadzorczych, zanim dokumenty formalnie trafiły na jego biurko. Treść tego stanowiska przytaczamy w całości poniżej.

Nie ma co czekać do nowego roku – kalendarz myśliwych i sympatyków łowiectwa już w sprzedaży!

Jak zawsze dla myśliwych i sympatyków łowiectwa przygotowaliśmy wyjątkowy kalendarz ścienny na 2020 rok. Autorami zdjęć są wyłącznie polscy fotograficy: Ryszard Adamus, Waldemar Bezuch, Adrian Czech, Henryk Janowski, Łukasz Łukasik, Wojciech Misiukiewicz, Violetta Nowak i Magdalena Sarat. Sceny z kadrów wydarzyły się wśród pięknej polskiej przyrody, bo niezmiennie dbamy, by pokazywać to, co nam wszystkim najbliższe.   Kalendarz po rozłożeniu ma format 42 × 50 cm. Przy...

Numer specjalny dla psiarzy już do kupienia!

W sklepach właśnie się pojawił numer specjalny „Braci Łowieckiej” – magazyn kynologiczny „Pod Wiatr”. Każdy właściciel i miłośnik psów znajdzie tu coś dla siebie, przede wszystkim sporą dawkę merytorycznych informacji. Autorami są uznane w środowisku autorytety oraz praktycy z różnych dziedzin, m.in.: hodowli, weterynarii, szkolenia, behawioryzmu czy użytkowości.   Pismo jest przeznaczone dla wszystkich posiadaczy psów myśliwskich – i tych polujących, i...

„Zostały tylko kamienie” nominowane w konkursie na książkę historyczną roku

Książkę „Zostały tylko kamienie. Akcja »Wisła«: wygnania i powroty” autorstwa współpracującego z BŁ korespondenta z Bieszczadów Krzysztofa Potaczały nominowano w tegorocznej odsłonie konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego (kategoria: „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku”). Plebiscyt jest organizowany już po raz 12. przez Telewizję Polską, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury, a jego cel to popularyzowanie najnowszych dziejów Polski oraz rozwijanie czytelnictwa książek historycznych.