strona główna

Komentarze i opinie

COVID-owe zbiorówki

W obecnym sezonie łowieckim obostrzenia wynikające z pandemii na razie nie ograniczyły nam możliwości wspólnych polowań. Zbiorówki, które rozpoczęliśmy w październiku, osiągnęły obecnie półmetek. Po rocznej przerwie znowu możemy się spotkać i wspólnie cieszyć z celebrowania Dnia św. Huberta, pokotów, zbliżających się polowań wigilijnych itp. Czy jednak ta normalność polowań w dobie kolejnej fali pandemii nie powinna skłaniać nas, myśliwych, do wzmożonej...

Odpowiedź łowczego krajowego ws. oświadczenia prezesa NRŁ

W BŁ 7/2021 zamieściliśmy wywiad z Mirosławem Olszewskim, który mówił o udziale Pawła Piątkiewicza w przejęciu obwodu jednego z ostrowskich kół. 29 czerwca na stronie Zarządu Głównego PZŁ ukazał się tekst Pawła Piątkiewicza. Krytykuje on tam „Brać Łowiecką” i podaje nieprawdziwe informacje o Mirosławie Olszewskim. Zwróciliśmy się więc do łowczego krajowego z prośbą o zamieszczenie naszego ad vocem. Nigdy nie powoływaliśmy się przy tym na Prawo prasowe....

Dokąd zmierza prezes NRŁ?

29 czerwca br. na stronie Zarządu Głównego PZŁ ukazał się tekst „W »Braci Łowieckiej« nic się nie zmienia… komentarz Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej prof. dr hab. Pawła Piątkiewicza”, który odnosi się do wywiadu Dariusza Gizaka z Mirosławem Olszewskim, zamieszczonego w lipcowym numerze „Braci Łowieckiej”. Prezes NRŁ wykorzystał stronę internetową PZŁ do załatwienia swojej prywatnej sprawy (wywiad dotyczy bowiem jego działalności w kole „Luszyn”, a nie w NRŁ), a ponadto w ogóle się nie odniósł do konkretnych zarzutów stawianych mu przez Olszewskiego jako prezesowi i założycielowi koła „Luszyn”. Niestety w swoim komentarzu Paweł Piątkiewicz napisał też wiele kłamstw.

Walne w czasie pandemii

Zarząd KŁ nr 128 „Diana” w Warszawie przy Samodzielnym Zakładzie Zoologii Leśnej i Łowiectwa Wydziału Leśnego SGGW zgodnie ze Statutem PZŁ i na podstawie podjętych uchwał na 24 kwietnia br. zwołał walne zgromadzenie. Podstawą prawną dla takiego działania, z obowiązującymi regulacjami COVID-owymi w tle, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512), wydane na podstawie art. 46a oraz art. 46b pkt 1–6 i 8–13 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255).

Kameleon II

Paweł Gdula nie zrozumiał mojego artykułu pod takim samym tytułem, który ukazał się w BŁ nr 1/2021. Zamiast odpowiedzieć na zarzuty dotyczące działań osób najwyżej postawionych w Polskim Związku Łowieckim, zajął się opiniowaniem mnie (w tekście zamieszczonym na portalu wildmen.pl – przyp. red.). Wykorzystuje do tego znaną metodę półprawd, czyli najgorszych z możliwych kłamstw. W tym celu podaje się tylko część informacji sprawiającą wrażenie prawdziwej, jeśli się nie zna jej dokończenia.

W Szczecinie wciąż po staremu

Z Rafałem Podgórskim, myśliwym z terenu działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie, rozmawiamy o nowych władzach i starym stylu rządzenia.   Ile lat poluje Pan na tym terenie? Jestem myśliwym od 2002 r., ale łowiectwo przewijało się w moim domu od zawsze i uczyłem się go od lat dziecięcych. Mój ojciec poluje od ponad 50 lat. Należy do tego samego koła co ja – uznałem za naturalne, że będę kontynuował jego pasję w tym samym miejscu.   Kiedy zaczęły się...

Do kogo należy tusza dzika z odstrzału sanitarnego?

ZG PZŁ przekazał zarządom okręgowym – z prośbą o przekazanie kołom łowieckim – odpowiedź ministra klimatu i środowiska na interpelację posła Tomasza Siemoniaka w sprawie pobierania dodatkowych opłat za tusze dzików pochodzących z odstrzałów sanitarnych. W konkluzji tego pisma ministerstwo wyraziło pogląd, że brak jest podstawy prawnej do podejmowania przez koła uchwał w sprawie odpłatności za tusze zwierzyny pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego. Zdaniem ministerstwa w takiej sytuacji tusza należy do myśliwego, który nie musi za nią płacić kołu.

Od koszyczka do rzemyczka

Trwa czas zarazy, a nawet dwóch, bo przecież nadal panuje ASF. Wśród tych bieżących spraw zajmujących społeczeństwa (również myśliwych), kraje, a nawet kontynenty uwadze umyka pewien nurt – przeważnie spokojny, ale zawsze konsekwentny. Otóż ciągle sączy się ekologistyczna propaganda m.in. kreująca oczywiście czarny obraz łowiectwa. Myśliwi zaś wydają się wobec takiej narracji zupełnie bezradni. Sedno skuteczności czarnego PR-u tkwi w tym, że kreatorzy negatywnej...

​Ad vocem „Wpływu polowań na ptaki i sposobów ograniczania ich negatywnego oddziaływania”

W BŁ nr 5/2019 Artur Mikiciński w swoim tekście „Skrzydlata pseudonauka” w bardzo emocjonalnych słowach skomentował pracę Cezarego Mitrusa i Adama Zbyryta „Wpływ polowań na ptaki i sposoby ograniczania ich negatywnego oddziaływania”. To, co znajdowało się w tym artykule, stało w sprzeczności z doświadczeniem życiowym oraz myśliwskim Mikicińskiego i zapewne czuł się on urażony w jego mniemaniu pomówieniami. Adam Zbyryt zgodnie z najlepszymi standardami...

Polowania w czasach zarazy

Ze względu na rozprzestrzeniający się wirus ASF-u już od kilku lat musimy sobie radzić z utrudnieniami w wykonywaniu polowań. Związane z tym ograniczenia postawiły znak zapytania przy tak istotnych dla ratowania budżetów kół łowieckich polowaniach dewizowych. Teraz doszły do tego jeszcze obostrzenia związane z COVID-19. Dziś obowiązuje nas choćby zakaz zbierania się w liczbie większej niż pięć osób. Jak więc skutecznie realizować plan łowiecki w tych okolicznościach?