strona główna

Komentarze i opinie

Kto jest prezesem NRŁ?

Tytułowe pytanie jest tym bardziej złożone, że w zasadzie nie wiadomo, czy Naczelna Rada Łowiecka w ogóle działa czy nie. Co prawda, zdaniem nadzorującego Polski Związek Łowiecki ministra klimatu i środowiska, z uwagi na brak minimalnego składu ten organ utracił możliwość podejmowania uchwał, jednak członkowie rady mimo to nadal odbywają posiedzenia, podczas których podejmują uchwały.   Obecnie sytuacja jest jednak jeszcze bardziej skomplikowana, bo 30 października br....

Sto lat zrzeszenia. Akcja reaktywacja (cz. III)

W 1944 r. lubelscy myśliwi postanowili wskrzesić funkcjonowanie PZŁ na wyzwolonych terenach. Szybko dowiedzieli się o tym działacze z Warszawy i ostatecznie to w stolicy ulokowano reaktywowany Związek, w którym członkostwo w pierwszych latach po wojnie było dobrowolne.   W październiku 1944 r. w Lublinie grupa myśliwych z inicjatywy Leona Radlińskiego (członka założyciela Lubelskiego Towarzystwa Myśliwskiego w 1925 r., przed wojną prezesa tej organizacji, a także...

Sto lat zrzeszenia. Międzywojenny PZŁ (cz. II)

W 1936 r. zarejestrowano stowarzyszenie Polski Związek Łowiecki i od razu przystąpiono do prac nad nowelizacją prawa łowieckiego. Dzięki respektowaniu przepisów przez naszych myśliwych Polska tryumfowała na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w 1937 r. w Berlinie. Na mocy decyzji Komisarza Rządu z 5 grudnia 1936 r. do rejestru stowarzyszeń i związków pod numerem 454 wpisano stowarzyszenie Polski Związek Łowiecki. Decyzja Komisarza Rządu o jego zarejestrowaniu nie zawierała...

Nie złamał prawa, ale jest winny

Kiedy w 2021 r. na łamach BŁ zostały opisane kilkuletnie zmagania pewnego podkładacza z wymiarem sprawiedliwości i szukającymi pożywki dla podsycania antyłowieckich nastrojów ekoaktywistami („Dojna krowa myśliwy”, BŁ 8/2021), trudno było przypuszczać, że na finał tej sprawy przyjdzie czekać kolejne długie miesiące. Jeszcze mniej prawdopodobne zdawało się, aby wyrok w pierwszej instancji zapadł inny niż uniewinnienie. A jednak! Mimo że kolejny powołany w tej...

Sto lat zrzeszenia. Od związku stowarzyszeń do związku myśliwych (cz. I)

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości podjęto próby utworzenia jednolitego związku, który jednoczyłby działające w kraju stowarzyszenia łowieckie. Udało się to w 1923 r., a w 1929 r. obok stowarzyszeń dopuszczono też przynależność myśliwych, by ostatecznie w 1936 r. związek przekształcić w organizację wyłącznie myśliwych, i to z obligatoryjnym członkostwem. Jak wspominałem w cyklu artykułów, które się ukazały w BŁ w 2012 i 2013 r., po...

Jak łowczy krajowy ratuje kynologię przed upadkiem

17 kwietnia 2023 r. środowisko kynologów obiegła informacja, która skłaniała do upewnienia się, czy nie mamy do czynienia ze spóźnionym prima aprilis w wykonaniu Zarządu Głównego PZŁ. Niestety okazało się, że to nie żart, lecz kolejny autorski pomysł łowczego krajowego. Od teraz „w imprezach kynologicznych organizowanych przez nasze Zrzeszenie mogą brać udział wszystkie psy myśliwskie. Wystarczy zachipowany pies, aby myśliwy mógł go zgłosić na imprezy kynologiczne...

Lustracja w kole – pułapka na wyborczym walnym zgromadzeniu

Należy się spodziewać, że po formalnym ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w całej Polsce odbędą się wyborcze walne zgromadzenia kół łowieckich. Przy tej okazji warto przypomnieć o dodatkowych wymogach proceduralnych związanych z lustracją. Kilka praktycznych wskazówek, które zamieszczam poniżej, pozwoli uniknąć lustracyjnych pułapek przy przeprowadzaniu wyborów do organów kół.   20 marca 2020 r. oficjalnie wprowadzono w Polsce stan epidemii,...

Myśliwy na wojnie – nowy argument w dyskusji o łowiectwie

Poza konfliktem zbrojnym towarzyszącym rozpadowi byłej Jugosławii nie widziano w Europie wojny od 1945 roku. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wojna jest pojęciem abstrakcyjnym, że może grozić jakimś dalekim krajom Trzeciego Świata, ale nie nam w centrum Europy. Tymczasem tuż za naszą wschodnią granicą wybuchła regularna, krwawa wojna, a cały świat zadaje sobie pytanie, jak się to wszystko skończy. Przy tej tragicznej okazji warto poruszyć pozostające dotąd na uboczu...

Minister nie płaci, ale wymaga

Duże kontrowersje wśród członków PZŁ wzbudziła decyzja ministra klimatu i środowiska z 30 listopada 2021 r., która uchyliła w całości – jako niezgodną z postanowieniami Statutu PZŁ – Uchwałę nr 381/2021 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wypowiedzenia Łowczemu Krajowemu Pawłowi Lisiakowi warunków płacy i ustalenia nowego wynagrodzenia i zasad jego ustalania.   Przypomnijmy: NRŁ zmieniła zasady wynagradzania łowczego krajowego –...

Płacz nad rozlanym mlekiem, czyli odstrzał dzików w Wałbrzychu

Rozlało się mleko w Wałbrzychu. Mam na myśli odstrzał redukcyjny dzików w tym mieście na początku grudnia, o czym zrobiło się głośno w całej Polsce. Na wstępie chciałbym podkreślić, że odstrzał redukcyjny zwierząt łownych nie jest polowaniem, mimo że dokonuje go myśliwy, członek PZŁ. Bardzo klarownie wyjaśnił to w swoim artykule Miłosz Kościelniak-Marszał (BŁ 9/2021). Przy okazji wykazał pewną niekonsekwencję zapisów ustawowych, które regulują kwestie...