strona główna

Komentarze i opinie

Zmiana łowczego krajowego – z której rekomendacji?

Zmiana łowczego krajowego – z której rekomendacji?
Listopad 16 12:36 2018 Wydrukuj

Na zorganizowanej 15 listopada konferencji prasowej przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski poinformował o złożeniu do ministra środowiska wniosku o odwołanie ze stanowiska łowczego krajowego. Zasugerował przy tym, aby kolejnego przewodniczącego ZG PZŁ wybrać spośród kandydatów zaproponowanych przez nową NRŁ lub skorzystać z osób zarekomendowanych w kwietniu br. przez dotychczasowy skład tego organu, tj. Andrzeja Łacica lub Bogumiła Wójcika. Jak – o ile zajdzie taka konieczność – należałoby wyłonić łowczego krajowego w świetle obowiązujących przepisów?

 
Kwietniowa nowelizacja Prawa łowieckiego całkowicie przekreśliła kierunek ewolucji, której podlegało powołane w 1953 r. zrzeszenie pod nazwą PZŁ, będące bezpośrednim przedłużeniem władzy publicznej. Zmierzała ona do ukształtowania się organizacji samorządnej, mającej pozostawać partnerem dla organów państwa. Obecna struktura Związku i jego podporządkowanie ministrowi środowiska nakazują przyjąć, że PZŁ w istocie jest bliższy organowi administracji rządowej niż społecznej organizacji reprezentującej interes zrzeszonych w nim myśliwych.
 
Pewną namiastkę samorządności stanowi wpływ organów zrzeszenia na obsadę władz Związku, w tym kluczowego stanowiska łowczego krajowego. Zgodnie bowiem z art. 32a ust. 5 ustawy Prawo łowieckie w skład Zarządu Głównego – będącego organem zarządzającym i reprezentującym PZŁ na zewnątrz, nadzorującym działalność zarządów okręgowych, a także realizującym inne zadania przewidziane statutem – wchodzą łowczy krajowy oraz powoływani i odwoływani na jego wniosek przez ministra członkowie w liczbie od dwóch do czterech. Sam łowczy krajowy jest powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką i odwoływany przez tegoż ministra po zasięgnięciu jej opinii.
 
Co ważne, sprawowanie funkcji w Zarządzie Głównym PZŁ nie zostało objęte zasadą kadencyjności, wobec czego nie kończy się wraz z upływem określonego czasu. Oznacza to również, że każdy przypadek powołania lub odwołania łowczego krajowego odbywa się według jednakowych zasad, tzn. odwołanie następuje po zasięgnięciu niewiążącej dla ministra opinii NRŁ. Następnie uzupełnienie wakatu wymaga powtórnego zwrócenia się do tego organu, tym razem o przedstawienie kandydatów, spośród których minister dokona nowego wyboru. Niezależnie zaś od ewentualnych zmian w składzie NRŁ każdorazowo musi ona na nowo desygnować trzech pretendentów do objęcia stanowiska przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ. Minister środowiska jest tym wskazaniem związany w tym znaczeniu, że wspomnianej funkcji nie może obsadzić osobą, której nie przedstawiła mu NRŁ.
 
Miłosz Kościelniak-Marszał, Fot. materiały prasowe Ministerstwa Środowiska

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.