strona główna

Aktualności

Krwiodawstwo myśliwych. Akcja „Darz Bór – dasz krew” rozszerzona o osocze ozdrowieńców

Od kwietnia br. ogólnopolska akcja krwiodawstwa myśliwych, prowadzona pod hasłem „Darz Bór – dasz krew”, obejmuje również oddawanie osocza przez ozdrowieńców, którzy przechorowali COVID-19. Jednym z warunków jego oddania jest zakażenie potwierdzone testami bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl. Zainteresowani muszą być wyleczeni i czuć się zdrowi, a od zakończenia okresu ich izolacji powinno minąć co najmniej 14 dni (więcej informacji na www.twojakrew.pl/ozdrowiency). ZG PZŁ przypomina, że łowczy krajowy w kwietniu ubiegłego roku oddał osocze jako pierwszy z myśliwych, którzy pokonali koronawirusa. Sam Paweł Lisiak przekonuje natomiast, że zabieg nie jest ani uciążliwy, ani nieprzyjemny, i zachęca innych do pójścia w jego ślady.

Daniłowicz odwołany przez ZG PZŁ za nieprawomyślność

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia w środę 24 marca Zarząd Główny PZŁ odwołał dr. Witolda Daniłowicza z grupy roboczej ds. prawnych Europejskiej Federacji Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE), do której prac został on powołany uchwałą zarządu z początku tego roku (informowaliśmy o tym na łamach marcowej BŁ). Spotkanie zwołano wyłącznie w celu podjęcia tej jednej decyzji. Zarząd nie uznał przy tym za stosowne wyjaśnienia powodów jej podjęcia ani zainteresowanemu, ani ogółowi członków PZŁ.

Trwa postępowanie przeciwko byłemu łowczemu krajowemu

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego przewodniczącego ZG PZŁ Lecha B. zostało złożone do prokuratury w drugiej połowie 2019 r. W grudniu postawiono mu zarzuty niedopełnienia obowiązków w zakresie rzetelności zarządzania związkiem. Chodziło o zawarcie w okresie od listopada 2016 r. do marca 2018 r. niekorzystnych ekonomicznie umów. Przyniosło to szkodę w wysokości przeszło 3 mln zł. Rzecz dotyczy ujawnionych w audycie wewnętrznym zleconym przez ZG PZŁ za czasów Piotra Jenocha nieprawidłowości m.in. przy zamówieniach wydawnictw książkowych (współpraca z Oficyną Wydawniczą Forest) oraz organizacji konferencji na temat zdrowej żywności (współpraca z firmą Magbet). Jak udało się nam potwierdzić, prokuratura dokonała zabezpieczeń na majątku podejrzanego.

Domki dla kaczek – sposób na udane lęgi

Jednym z działań podejmowanych w celu ochrony kaczek i wzrostu ich liczebności jest rozmieszczanie w łowisku sztucznych gniazd. Według amerykańskich badań, cytowanych w kwietniowej #BŁ (w druku) przez Dariusza Skowronka, jeżeli takie gniazda zostaną odpowiednio wykonane, to mogą zwiększyć sukces lęgowy z 10% nawet do 80%. Podpora z metalowego kątownika uniemożliwia dostęp do gniazda czworonożnym drapieżnikom, a konstrukcja samego kosza sprawia, że jest ono niewidoczne dla skrzydlatych amatorów kaczych lęgów.

Partia Zieloni docieka w sprawie byków z jeziora Ińsko

Małgorzata Tracz i Tomasz Aniśko (oboje z Partii Zieloni) 2 marca wystąpili do zarządu KŁ „Głowacz” w Szczecinie z interwencją poselską w sprawie zatonięcia 13 jeleni w jeziorze Ińsko. Widać nie dość dokładnie śledzili doniesienia medialne z Zachodniopomorskiego, ponieważ z wody wyłowiono w sumie 19 martwych byków, a dzień nadania korespondencji niefortunnie zbiegł się z odkryciem trucheł kolejnych siedmiu zwierząt.   Choć wieści o wydarzeniach spod Ińska...

Wilk – stanowisko PZŁ czy łowczego krajowego?

Podpisane przez łowczego krajowego Pawła Lisiaka „Stanowisko PZŁ w sprawie wilka”, opublikowane w witrynie internetowej związku 6 marca br., odbiło się głośnym echem. Jak łatwo było przewidzieć, wywołało ono skrajne reakcje i de facto obróciło się przeciwko myśliwym, którym znów zarzucono żądzę wilczej krwi. Czy jednak poglądy wyrażone w tym piśmie rzeczywiście można przypisać całej naszej organizacji?   Jak zwraca uwagę mec. Witold Daniłowicz, stanowisko...

Skrócenie okresu polowań na ptactwo w Małopolsce

Uchwałą sejmiku województwa małopolskiego z 10 marca br., podjętą na wniosek RDOŚ w Krakowie przy okazji obradowania nad podziałem terenu na obwody łowieckie, skrócono sezon polowań na ptactwo wodno-błotne (krzyżówkę, głowienkę, cyraneczkę, czernicę, łyskę oraz gęsi: gęgawę, zbożową i białoczelną) w granicach obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Soły, Dolina Dolnej Skawy i Stawy w Brzeszczach. Okres polowań ma się teraz rozpoczynać 15 września. W uzasadnieniu dokumentu pojawia się informacja o znaczącym spadku liczebności populacji lęgowych krakwy, czernicy, głowienki i cyranki, potwierdzonym w ramach monitoringu Doliny Dolnej Skawy.

Paweł Piątkiewicz prezesem NRŁ

Uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z 13 stycznia br., wydane na początku lutego, nie pozostawiło wątpliwości co do składu prezydium NRŁ. Sąd uchylił decyzje ministrów środowiska Michała Wosia i klimatu Michała Kurtyki ze względu na uchybienia proceduralne. Od tego dnia nie uwzględnia się postanowienia ministra środowiska z września 2019 r. ani decyzji obu wymienionych ministrów kolejno z października 2019 r. i lutego 2020 roku. I nie ma tu znaczenia czas na uprawomocnienie się wyroku.

Myśliwi podziękowali za ratowanie jeleni w Ińsku

12 lutego br. w sali kina Morena w Ińsku podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w akcję ratowania jeleni zapędzonych na jezioro Ińsko przeszło tydzień wcześniej, 3 lutego. Spotkanie zorganizowane przez KŁ „Głowacz” w Szczecinie prowadził łowczy Arkadiusz Borkowski. Wśród zaproszonych osób znaleźli się m.in. strażacy z OSP w Ińsku oraz PSP w Stargardzie Szczecińskim, mieszkańcy miasta, którzy pomagali w akcji, a przede wszystkim myśliwi, zarówno miejscowi, jak i reprezentanci sąsiednich kół. Stawiła się również reprezentacja Zarządu Głównego PZŁ.