strona główna

Aktualności

NRŁ już po pierwszym spotkaniu

NRŁ już po pierwszym spotkaniu
Listopad 22 18:15 2018 Wydrukuj

Dzisiaj (22 listopada) odbyło się pierwsze spotkanie nowej NRŁ, która na zaproszenie łowczego krajowego Piotra Jenocha zebrała się na Nowym Świecie. Członkowie Rady większością głosów zdecydowali, że posiedzenie ma jedynie charakter informacyjny i organizacyjny, a nie formalny. Trudno byłoby dokonywać wyborów spośród ludzi, którzy się nawzajem nie znają, choć dało się odczuć presję przewodniczącego ZG PZŁ na jak najszybsze wyłonienie prezydium.
 
Zgodnie ze stanowiskiem ministra środowiska, o którym Piotr Jenoch poinformował przybyłych na spotkanie reprezentantów 41 okręgów, zwołanie formalnego posiedzenia NRŁ może nastąpić w ciągu najbliższych trzech tygodni. Wedle zapisów znowelizowanej w marcu br. ustawy Prawo łowieckie czas na to upływa jednak po miesiącu od wyboru ostatniego członka Rady. Do tej pory, czyli najpóźniej do 27 listopada, Rada musi dokonać wyboru: Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Głównego Sądu Łowieckiego, głównego rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, okręgowych sądów łowieckich i okręgowych rzeczników dyscyplinarnych oraz ich zastępców. Stąd silne naciski na ponowne zebranie się członków Rady właśnie tego dnia. Decyzja co do tego jeszcze nie zapadła.
 
Na spotkaniu zwrócono ponadto uwagę, że nie uregulowano kwestii tego, kto ma zwołać posiedzenie NRŁ. Nie zmienia to faktu, że osoby w ciągu najbliższych pięciu lat mające sprawować społeczną kontrolę nad funkcjonowaniem Zarządu Głównego PZŁ nadal nic o sobie nie wiedzą. Nie otrzymali list osobowych z kontaktami, nie podjęto także dyskusji nad propozycją stworzenia doraźnej platformy komunikacyjnej, która umożliwiłaby szersze zaprezentowanie się działaczy. Każdy jedynie pokrótce się przedstawił, co zostało zasugerowane wolnym wnioskiem z sali. – Trzy tygodnie, które dał nam minister, byłyby konieczne do podjęcia świadomej i umotywowanej decyzji, niosącej za sobą pozytywne skutki na przyszłe lata. Nie wiem, czy dokonam wyboru zgodnego z kredytem zaufania otrzymanym od głosujących na mnie kolegów, jeżeli posiedzenie Rady zostanie zwołane na najbliższy wtorek. Nadal nic o sobie nawzajem nie wiemy. Każda decyzja będzie podjęta w pośpiechu. Tkwimy w punkcie wyjścia – komentuje po spotkaniu jeden z nowych członków NRŁ.
 
Pracownicy ZG PZŁ przedstawili zebranym najważniejsze działania realizowane na Nowym Świecie. Poruszono m.in. kwestie projektów rozwojowych, zaawansowania prac nad projektem nowego Statutu PZŁ oraz głośno dyskutowanego audytu, który wskazał na nieprawidłowości mogące skutkować kilkoma milionami strat dla zrzeszenia. Piotr Jenoch powiedział, że w dalszej kolejności sprawdzeniu mają podlegać funkcjonowanie OHZ-etów oraz prawidłowość zakupu siedziby Związku na Nowym Świecie (jak informował łowczy krajowy, do zwrotu zarządom okręgowym pozostało jeszcze 8 z 15 mln zł zaciągniętej pożyczki). Zapewnił także, że powiadomienia o szkodliwych dla PZŁ i myśliwych działaniach organizacji antyłowieckich są kierowane do sądów.
 
Na spotkaniu nie wspomniano o ewentualnych kandydaturach do prezydium NRŁ. W kuluarach jako przyszłych prezesów tego organu wymienia się w szczególności Antoniego Przybylskiego (okręg pilski) oraz Rafała Malca (okręg bielski).
 
Red., Fot. archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.