strona główna

Aktualności

Znikające obwody łowieckie

Znikające obwody łowieckie
Październik 04 12:40 2017 Wydrukuj

Kiedy 10 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ponieważ upoważnia do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, nie zapewniając odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości, wszyscy wiedzieli, że nadszedł moment dyskusji nad polskim modelem łowiectwa. Liczono na to, że czas dany przez Trybunał na dostosowanie Prawa łowieckiego do standardów konstytucyjnych wystarczy, by wypracować należyte rozwiązania.

 

Okazało się jednak, że nie tylko 18 miesięcy, ale nawet trzy lata to zbyt krótki okres dla parlamentarzystów. Choć w międzyczasie uchwalono i wprowadzono w życie niemal 75 tys. stron aktów prawnych, w tym dużą nowelizację Prawa łowieckiego, to nadal nie doczekaliśmy się opracowania nowego kształtu dla art. 27 ust. 1 tegoż aktu prawnego i – co więcej – na horyzoncie w ogóle nie widać woli politycznej, by to zrobić.

Tymczasem życie nie znosi próżni, a usunięcie spornego przepisu z porządku prawnego otworzyło drogę skargom właścicieli gruntów żądających wyłączenia ich nieruchomości z obwodów łowieckich. Brak szczegółowych regulacji określających warunki, w jakich mogłoby dojść do uwzględnienia takich wniosków, powoduje, że sądy administracyjne – nie bacząc na konsekwencje dla gospodarki rolnej i leśnej, a także dla budżetu państwa, z którego wypłacane są odszkodowania za szkody łowieckie na terenach wyłączonych – w zasadzie z automatu orzekają o nieważności uchwały sejmików w przedmiocie podziału na obwody łowieckie.

Biorąc pod uwagę liczbę wyroków dotychczas wydanych w tego rodzaju sprawach, trzeba powiedzieć, że problem przestał być marginalny i z pewnością zacznie przybierać na sile. Tym bardziej że w judykaturze pojawił się kierunek wykraczający poza tylko fragmentaryczne unieważnienie uchwał w odniesieniu do nieruchomości należących do skarżącego. Wyrokiem w sprawie sygn. II SA/Gl 85/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził bowiem nieważność uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w zakresie trzech całych obwodów łowieckich.

Powyższy wyrok już się uprawomocnił, a dzierżawcy obwodów, których dotyczy: KŁ „Ryś” w Siewierzu, KŁ „Orlik” w Siewierzu i KŁ „Sokół” w Mierzęcicach, obecnie są pozbawieni możliwości prowadzenia gospodarki łowieckiej.

Do sprawy wrócimy wkrótce.

Miłosz Kościelniak-Marszał, Fot. grusgrus444/Shutterstock.com | BŁ nr 9/2017

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.