Broni krótkiej nie będzie. Nowelizacja regulaminu polowań wchodzi w życie

Broni krótkiej nie będzie. Nowelizacja regulaminu polowań wchodzi w życie
Listopad 16 09:50 2022 Wydrukuj

Zmiana rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz została opublikowana w Dzienniku Ustaw 15 listopada i weszła w życie dzień później. Projekt tego dokumentu pojawił się i wzbudził szeroką dyskusję już w czerwcu tego roku, a konsultowanie jego treści zakończyło się na początku lipca. Okres bez żadnych wieści o statusie planowanej nowelizacji jednak się przedłużał, więc spodziewano się zamrożenia lub nawet wycofania się przez resort środowiska z jej wprowadzenia.

 

Szczególne kontrowersje wzbudziły zamiary dopuszczenia pistoletów i rewolwerów do dostrzeliwania postrzałków oraz uśmiercania schwytanych w pułapki żywołowne drapieżników. Formalny sprzeciw wobec tego zapisu zgłosiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mimo że Ministerstwo Klimatu i Środowiska odrzuciło wszystkie uwagi tego resortu, regulacja dotycząca broni krótkiej zniknęła z ostatecznej wersji rozporządzenia.
 
Jakie zmiany zostały wobec tego wprowadzone?

  • Rozszerzono stosowanie zapisów regulaminu polowań na ptaki i ssaki zaliczające się do inwazyjnych gatunków obcych (IGO). UWAGA! Nie dotyczy ich zakaz strzelania przy paśnikach, lizawkach, pasach zaporowych oraz punktach stałego dokarmiania i ogrodzonych poletkach żerowych, a w przypadku ptactwa – także obowiązek strzelania, gdy osobnik jest w locie.

  • Dla myśliwskiej broni palnej o lufach gwintowanych wprowadzono minimalną energię pocisku równą 400 J w odległości 100 m od wylotu lufy (dotychczas w przepisach była mowa tylko o minimalnym kalibrze 5,6 mm). W rozporządzeniu pozostały zarazem progowe wartości energetyczne pocisków na zwierzynę grubą, ale zniesiono minimalną energię 500 J w przypadku drapieżników – w praktyce będzie ona więc wynosiła 100 J mniej, co poszerzy spektrum możliwych do stosowania kalibrów.

  • Wyłączono warchlaki z grupy zwierząt, na które polowanie wymaga stosowania pocisków o minimalnej energii 2000 J w odległości 100 m od wylotu lufy. Tak jak w przypadku saren, tak i na polowaniu na warchlaki energia ta powinna wynosić nie mniej niż 1000 J.

  • Zmodyfikowano zapis dotyczący pocisków amunicji stosowanej do polowania na zwierzynę grubą – mogą to być „wyłącznie naboje myśliwskie, z wyłączeniem naboi myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi” (dotychczas była mowa o pociskach półpłaszczowych, co w praktyce eliminowało ze stosowania również monolityczną amunicję bezołowiową).

  • Dopuszczono stosowanie nokto- i termowizyjnych celowniczych urządzeń optycznych do polowania w nocy na IGO oraz lisy, borsuki, kuny domowe i norki amerykańskie (UWAGA! Poza tą listą pozostają kuny leśne, tchórze i szakale).

  • Dopuszczono indywidualne polowania na zające, ale wyłącznie przy pomocy ptaków łowczych.

Ze znowelizowanym rozporządzeniem można się zapoznać TUTAJ. Zgłoszone w toku konsultacji i uzgodnień jego treści uwagi omawialiśmy w artykule „MSWiA niechętne broni krótkiej w rękach myśliwych. Zmiana regulaminu polowań po konsultacjach”.
 
Red., Fot.
Kaspars Grinvalds/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.