strona główna

Aktualności

Kolejny protest środowiska strzeleckiego wobec nieuzgodnionych zmian w zasadach strzelań myśliwskich

Kolejny protest środowiska strzeleckiego wobec nieuzgodnionych zmian w zasadach strzelań myśliwskich
Styczeń 24 14:00 2024 Wydrukuj

Wprowadzenie przez ZG PZŁ w kwietniu ub.r. zmian w Regulaminie zasad strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ – z pominięciem ustaleń podjętych przez Komisję Strzelecką NRŁ i bez konsultacji z jej członkami – wywołało ostry sprzeciw środowiska strzeleckiego. Chodziło wówczas o dopuszczalne naważki śrutu (pisaliśmy o tym TUTAJ).
 
Na początku tego roku, zaledwie trzy miesiące przed rozpoczęciem nowego sezonu, władze zrzeszenia ponownie wzburzyły strzelców, dokonując bez uzgodnień z zainteresowanymi – czyli z aktywnymi strzelcami oraz z Komisją Strzelecką NRŁ –  kolejnych zmian w zasadach strzelań myśliwskich. Nie przedstawiono ich uzasadnienia, nie są także formalnie znani autorzy nowych rozwiązań. Z inicjatywy mistrzów strzelań myśliwskich Michała Karpika i Huberta Olejnika, do których spływały głosy niezadowolenia od wielu strzelców z całej Polski, powstała petycja o wstrzymanie realizacji Uchwały nr 1/2024 ZG PZŁ z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad strzelań myśliwskich (…) i przywrócenie z drobnymi poprawkami zasad obowiązujących w minionym roku, aby zapewnić możliwość równej rywalizacji wszystkim zainteresowanym strzelectwem w zbliżającym się sezonie 2024. To sposób na otwarte wyrażenie sprzeciwu wobec dokonywania zmian ignorujących głos środowiska strzeleckiego.
 
Krytykę wśród strzelców wieloboju myśliwskiego wywołało w szczególności wprowadzenie nowych konkurencji wieloboju: strzelania dzika na 100 m z wolnej ręki – wyeliminowano makietę lisa oraz Compak Sportingu (CS) – wprowadzono drugi rodzaj pięcioboju, w którym CS zastępuje myśliwską oś praktyczną; a także eliminacja podchodu na osi myśliwskiej. Zmiany, co podkreślają autorzy petycji, godzą w system szkolenia obowiązujący w PZŁ, a dodatkowo zwiększą koszty uprawiania strzelectwa myśliwskiego i pogłębią problem ze spadkiem liczby zawodników. Konieczna będzie choćby wymiana broni na dostosowaną do strzelania z wolnej ręki – trzeba przy tym podkreślić, że sama konkurencja strzelania dzika na 100 m bez podpórki, biorąc pod uwagę obecną infrastrukturę strzelnic PZŁ może poważnie naruszać bezpieczeństwo zarówno na treningach, jak i podczas zawodów. Wiele strzelnic będzie wymagało przeprowadzenia modernizacji z ograniczonych budżetów zarządów okręgowych, co niejednokrotnie przekroczy ich możliwości finansowe albo odbędzie się kosztem innych, pilniejszych inwestycji (wiele okręgów ma zakupione tarcze i podkłady zgodne z zasadami pięcio- i sześcioboju ustalonymi w 2023 r.). Uchwała z niezrozumiałych względów dopuszcza ponadto stosowanie amunicji z naważką śrutu do 28 g na osi CS, pozostawiając zarazem na osi myśliwskiej, kręgu myśliwskim oraz myśliwskiej osi praktycznej wprowadzone w zeszłym roku ograniczenie do 24 g. Pomijając kwestie praktyczne, takie rozwiązanie tworzy zamieszanie, które będzie skutkowało pomyłkami na poszczególnych osiach i otworzy furtkę do nadużyć. Wprowadzenie CS w nowym rodzaju wieloboju wpłynie ponadto na brak porównywalności wyników w klasyfikacji Wawrzynu Strzeleckiego.

Jak zwracają uwagę Michał Karpik i Hubert Olejnik, sednem strzelectwa myśliwskiego jest podnoszenie i doskonalenie umiejętności strzeleckich wykorzystywanych na polowaniu, a zatem powinno ono zachować swoją unikalną formułę. Obecne zasady zmierzają natomiast w kierunku takich rozwiązań w strzelectwie sportowym, które nie mają odzwierciedlenia w praktyce myśliwskiej. Autorzy petycji nie negują przy tym możliwości przeprowadzenia zmian i udoskonaleń w zasadach strzelań PZŁ, ale nie w taki sposób, jak zrobiono to uchwałą nr 1/2024. Konieczne są wcześniejsze konsultacje z Komisją Strzelecką NRŁ oraz ze środowiskiem strzeleckim PZŁ.

Petycja (do pobrania TUTAJ) – którą każdy może podpisać (podając imię, nazwisko i numer legitymacji PZŁ) i przesłać do ZG PZŁ oraz NRŁ (tytuł: „Petycja odnośnie do zmian w Regulaminie strzelań PZŁ” oraz dopisek: „Proszę o rozpatrzenie załączonej petycji. Po zapoznaniu się z jej treścią proszę o zamieszczenie w witrynie pzlow.pl informacji o podjętych decyzjach”) – zawiera następujące postulaty: uchwalenie Regulaminu zasad strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ na podstawie uchwały z 2023 r., ale z dopuszczeniem naważki śrutu do 28 g na wszystkich osiach; konsultację ze strzelcami kierunków zmian na 2025 r. i wypracowanie kompromisu pozostawiającego odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się do nowych prawideł; przeprowadzenie pilotażowych zawodów wg reguł wprowadzonych uchwałą z 3 stycznia br. oraz ocenę zainteresowania nową formułą i oszacowanie jej kosztów; dopuszczenie do wszystkich zawodów organizowanych przez PZŁ zawodników z aktualną legitymacją Junior PZŁ oraz strzelców z ważną legitymacją PZSS; a także upublicznienie treści owianego tajemnicą porozumienia zawartego 30 września ub.r. pomiędzy PZŁ, reprezentowanym przez łowczego krajowego Pawła Lisiaka a Związkiem Strzelectwa Parkurowego, reprezentowanym przez prezesa Remigiusza Włodarczyka oraz wiceprezesa Piotra Dytkowskiego.

Red., Fot. Wojciech Misiukiewicz

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.