strona główna

Aktualności

KE czeka na głos społeczeństwa w sprawie wilków

KE czeka na głos społeczeństwa w sprawie wilków
Wrzesień 06 10:03 2023 Wydrukuj

Komisja Europejska wzywa władze lokalne i krajowe do pełnego wykorzystania istniejących odstępstw od zakazów odstrzału wilków i gromadzenia danych na potrzeby przeglądu stanu ochrony tego gatunku.

 

Jak pisał w 5/2023 Jarosław Kuczaj („Wilk w regulacjach Parlamentu Europejskiego”), społeczny doradca federacji FACE, Parlament Europejski dostrzega zmiany zachodzące w populacjach dużych drapieżników, w tym wilków. W rezolucji z 24 listopada 2022 r. w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie zlecił m.in. monitoring ich populacji, ocenę uzyskiwanych danych oraz opracowanie i wdrożenie kompleksowych planów ochrony lub zarządzania tymi gatunkami. Zobowiązał także państwa członkowskie do działania, w tym do umożliwienia zainteresowanym stronom debaty oraz do opracowania i wdrożenia kompleksowych planów dotyczących dużych drapieżników, m.in. planów ochrony lub zarządzania, o ile jeszcze nie występują.

 

Odpowiedzią na tę rezolucję jest aktualnie prowadzony od kwietnia 2023 r. przez KE przegląd danych naukowych, a także danych zgłoszonych przez organy krajowe na podstawie obowiązujących przepisów unijnych i międzynarodowych. Dane te nadal jednak nie dają Komisji pełnego obrazu sytuacji wystarczającej do opracowania dalszych działań, w związku z czym rozszerzono zakres konsultacji dotyczących wilka w UE. 4 września br. przewodnicząca KE Ursula von der Leyen wezwała władze lokalne i krajowe do podjęcia działań każdorazowo, jeżeli jest taka potrzeba. Przewodnicząca podkreśliła jednocześnie, że występuje realne zagrożenie ze strony wilków dla zwierząt gospodarskich oraz potencjalnie również dla ludzi. Dodała także, co szczególnie odnosi się m.in. do Polski, że prawodawstwo (konwencja berneńska, dyrektywa siedliskowa) od lat pozwala na zarządzanie tym gatunkiem.

 

Komisja Europejska zaprosiła społeczności lokalne, naukowców i wszystkie zainteresowane strony do przedłożenia do 22 września br. aktualnych danych na temat populacji wilków i skutków, jakie wywołuje ten gatunek. Dane można przesyłać jedynie za pośrednictwem adresu e-mail: EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu.

 

Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu dane otrzymane przez KE wpłyną na podejście do zmiany statusu ochrony wilków w Unii Europejskiej, jednak miejmy nadzieję, że w odniesieniu do Polski spowodują one aktualizację wiedzy co do rzeczywistego stanu populacji tych drapieżników i zakończy się trwająca od lat dezinformacja, opisywaną z kolei w 4/2023 („Wilcza dezinformacja za przyzwoleniem”).

Red., Fot. Dennis/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.