strona główna

Aktualności

Jarosław Kuczaj o swoim odwołaniu z ZG PZŁ

Jarosław Kuczaj o swoim odwołaniu z ZG PZŁ
Sierpień 27 13:29 2021 Wydrukuj

Oświadczenie

Szanowni Państwo!

Stało się – 4 sierpnia 2021 r. wraz z dwiema innymi osobami zostałem odwołany z funkcji członka Zarządu Głównego PZŁ, pełnionej od 25  marca 2019 r. Wielu z Was telefonicznie próbowało się dowiedzieć, czy to prawda i co stanowiło przyczynę mojego odwołania. Jestem zobowiązany poinformować Państwa i Was, Koleżanki i Koledzy, wszystkich bez wyjątku, że do dzisiaj nie znam zasadniczych powodów. Może to wpływ COVID-u na obecny styl zarządzania zasobami ludzkimi? Dość powiedzieć, że musiałem się obejść jedynie ustnym oświadczeniem telefonicznym wnioskodawcy mojego odwołania – łowczego krajowego – o treści: „A wiesz, inna koncepcja”. To niesłychany majstersztyk. Wobec takiego poziomu zarządowej kooperatywy jakikolwiek komentarz jest w tym miejscu zbędny.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom za wyrozumiałość i wsparcie moich dotychczasowych dokonań w sprawach związkowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jednocześnie chciałbym Państwa poinformować, że nawet po moim odwołaniu działania na rzecz wzmocnienia pozycji PZŁ na arenie międzynarodowej będą zintensyfikowane dzięki zaplanowanym wcześniej zadaniom na różnych szczeblach oraz w wielu gremiach, w szczególności w europarlamencie. Z wdzięcznością przyjmuję także od Państwa każde wyrazy poparcia moich inicjatyw z wykorzystaniem potencjału PZŁ, które mają służyć przyszłemu porządkowi prawnemu w zakresie zarządzania populacjami dzikich zwierząt. Jestem i będę gorącym orędownikiem idei, że do naszych obowiązków należy autentyczna dbałość o zachowanie ciągłości polowań, w istocie niezbędnych we wspomnianym zarządzaniu. Do tego niezbędne jest przekazywanie wiedzy i doświadczeń kolejnym pokoleniom – jak w każdym innym rodzaju autentycznego rzemiosła.

Pozostaję nadal do Państwa dyspozycji. Chciałbym też przedstawić Państwu dowody aktywności w przestrzeni międzynarodowej przedstawicieli naszego zrzeszenia, w tym mojej, a także ważnych reprezentantów kraju i jednocześnie zainteresować Państwa tym tematem. Sporządzony przeze mnie jeszcze przed odwołaniem raport „Współpraca z FACE” (przesyłam go w załączeniu) pozostawiam Państwa ocenie.

Szanowni Państwo! Bez szkody dla spraw związkowych wracam po urlopie do zaplanowanych zadań na rzecz dalszego wspierania istoty polowań przy udziale struktur federacji FACE i w ramach jej projektów, we współpracy z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.

Z uznaniem dla Państwa wnikliwej oceny dotychczasowych i przyszłych działań naszej organizacji
Jarosław Kuczaj

Fot. arch. Jarosława Kuczaja |
BŁ nr 9/2021

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.