strona główna

Aktualności

Szkolenie z poszukiwania padłych dzików w Meklemburgii z udziałem Polaków

Szkolenie z poszukiwania padłych dzików w Meklemburgii z udziałem Polaków
Sierpień 23 13:46 2021 Wydrukuj

9 sierpnia br. w Ośrodku Edukacji Leśnej Lasów Krajowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Jabel k. Waren odbyły się warsztaty poświęcone problematyce wykorzystania psów do poszukiwań padłych dzików jako jednego ze sposobów na ograniczanie skutków afrykańskiego pomoru świń. Inicjatorem spotkania zorganizowanego przez leśników z Meklemburgii było tamtejsze Ministerstwo Rolnictwa i Środowiska, które w tym landzie odpowiada za całokształt działań związanych z ASF-em. W warsztatach wziął udział osobiście Till Backhaus, minister kierujący tym resortem.
 
W graniczącym z województwem zachodniopomorskim niemieckim kraju związkowym do szkolenia psów na potrzeby poszukiwania padłych dzików przystąpiono pod koniec ubiegłego roku. Liczono się bowiem z ryzykiem szybkiego pojawu wirusa w granicach tego landu już w momencie, gdy odnotowano pierwsze przypadki choroby w Brandenburgii. Do dziś dwa kursy ukończyło 21 psów prowadzonych przez 17 przewodników. Do pierwszego szkolenia zostali oddelegowani wyłącznie pracownicy lasów państwowych i parków narodowych prowadzący użytkowe psy myśliwskie, zatrudnieni z reguły w pionie gospodarki łowieckiej. W drugim kursie, zorganizowanym wiosną tego roku, poza leśnikami uczestniczyły również osoby prywatne mające użytkowe psy myśliwskie. Połowa z przeszkolonych w Meklemburgii czworonogów regularnie bierze udział w poszukiwaniach padłych dzików w Saksonii i Brandenburgii w strefach, gdzie już występuje ASF, oraz na obszarach zagrożonych pojawieniem się wirusa.
 
Spotkanie w Jabel miało na celu analizę doświadczeń zebranych w trakcie praktycznego wykorzystania psów do poszukiwania padłych dzików w sąsiednich landach oraz optymalizację rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z pracą czworonogów w ramach zwalczania skutków ASF-u. Omawiano również kwestie szkolenia psów i weryfikowania ich przydatności oraz wymagania stawiane przewodnikom. W Meklemburgii przyjęto metodę szkolenia do poszukiwania padłych dzików opracowaną trzy lata temu w Saarze, na zachodzie kraju. Kursy dla leśników i myśliwych z Meklemburgii prowadził oddelegowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nadkomisarz Andreas Kiefer – specjalista od układania psów służbowych z ośrodka szkolenia psów policyjnych w Koblencji, obecnie odpowiedzialny za analogiczne szkolenia w Saksonii.
 
Ze względu na specyfikę pracy w warunkach leśnych i doświadczenia zebrane w Saksonii i Brandenburgii w Meklemburgii planuje się wprowadzić wymóg posiadania uprawnień do polowania i użycia broni palnej przez przewodników psów poszukujących dzików padłych na ASF. Przemawiają za tym zarówno powtarzające się przypadki konieczności dostrzelenia dogorywających, chorych zwierząt, jak i kontakty z dzikami agresywnymi wobec psów i ludzi poszukujących trucheł. Podczas warsztatów dyskutowano również nad wprowadzeniem corocznego sprawdzianu przydatności psów pracujących na zlecenie miejscowych służb weterynaryjnych przy poszukiwaniu padłych dzików.
 
Na zaproszenie zarządu Lasów Krajowych w Meklemburgii w spotkaniu w Jabel wzięli udział specjaliści ds. łowiectwa z dwóch regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych z zachodniej Polski (Grzegorz Jaworski ze Szczecinka oraz Tomasz Wykner z Zielonej Góry) oraz przedstawicielka służb weterynaryjnych z woj. lubuskiego (Anna Barylak z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze). Relacja z udziału polskich leśników w wymianie informacji na temat rozwiązań mających ograniczyć skutki ASF-u, a stosowanych w tej chwili za Odrą, ukazała się w witrynie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
 
Z Niemiec Andrzej R. Krysztofiński
Fot. arch. Lasów Krajowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Andrzej R. Krysztofiński

Galeria

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.