strona główna

Aktualności

Michał Woś ministrem środowiska

Michał Woś ministrem środowiska
Marzec 06 14:51 2020 Wydrukuj

W czwartek 5 marca br. prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał na urząd ministra do spraw Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego (PiS), natomiast ministrem środowiska już formalnie został Michał Woś (Solidarna Polska). W wydarzeniu wzięli udział m.in. łowczy krajowy Paweł Lisiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny oraz Krystyna Szyszko, wdowa po byłym ministrze środowiska Janie Szyszce. Krótko po uroczystości nowo powołany szef resortu udał się w jej towarzystwie wraz z dyrektorem Koniecznym na grób profesora w Starej Miłośnie.

 
Mimo że Michała Wosia grzecznościowo tytułowano ministrem środowiska, pozostawał on członkiem Rady Ministrów jako minister bez teki. Do jego zadań należało prowadzenie prac związanych z przygotowaniem propozycji przyporządkowania poszczególnych spraw rozdzielanym działom administracji rządowej, tj. środowiska i klimatu. W tym czasie Woś występował już publicznie w sprawach podlegających jego przyszłym kompetencjom jako przedstawiciel utworzonego w październiku ub.r. Ministerstwa Klimatu, które do tej pory było resortem właściwym ds. środowiska. Pozytywnie zaopiniował on m.in. zmianę sposobu powoływania łowczego krajowego, którą wprowadzono uchwaloną w grudniu ub.r. nowelizacją Prawa łowieckiego w ramach specustawy ws. zwalczania ASF-u. W styczniu br. podczas konferencji „Oblicza ekologii”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej ku czci śp. Jana Szyszki, Michał Woś zadeklarował natomiast, że jako następca profesora na stanowisku szefa resortu środowiska chce stać na straży jego dziedzictwa. Niespełna dwa tygodnie później w asyście wiceminister klimatu Małgorzaty Golińskiej (która według nieoficjalnych informacji ma przejść do nowo utworzonego Ministerstwa Środowiska) już na podstawie zmienionych regulacji ustawowych wręczał Pawłowi Lisiakowi nominację na stanowisko przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ.
 
Dopiero nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej, która weszła w życie 28 lutego br., formalnie utworzyła docelowy urząd zgodnie z zapowiedziami objęty przez Wosia oraz szczegółowo określiła obowiązki wydzielonych tym samym resortów klimatu i środowiska. Zgodnie z brzmieniem tego dokumentu drugiemu z nich będą podlegały sprawy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz racjonalnego wykorzystania jego zasobów, zwłaszcza w zakresie: ochrony przyrody (w tym w parkach narodowych i krajobrazowych czy rezerwatach przyrody) oraz różnorodności biologicznej, ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody, geologii, gospodarki zasobami naturalnymi, leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa, edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia, a także organizmów genetycznie modyfikowanych (w tym nadzoru nad uprawami GMO). Ministrowi środowiska będzie podlegać generalny dyrektor ochrony środowiska. Jego nadzorem zostaną zaś objęte: Lasy Państwowe, Instytut Badawczy Leśnictwa, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Biuro Nasiennictwa Leśnego.
 
Znowelizowana ustawa o działach administracji rządowej wprowadziła też zmianę w ustawie o broni i amunicji. Nowelizacja sprowadza się do wskazania, że wymogi w zakresie ochrony środowiska dotyczące budowy i użytkowania strzelnic określi minister właściwy ds. klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym ds. środowiska.
 
Red., Fot. KPRM

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.