strona główna

Aktualności

Weterynaria potwierdza ASF w powiecie wschowskim

Weterynaria potwierdza ASF w powiecie wschowskim
Listopad 15 18:02 2019 Wydrukuj

Główny lekarz weterynarii w komunikacie z 15 listopada powiadomił o wystąpieniu ASF-u u dzika w powiecie wschowskim (woj. lubuskie), w pobliżu granic z Wielkopolską i Dolnym Śląskiem oraz niespełna 90 km od granicy z Niemcami. Próbki pobrano od lochy padłej w dzierżawionym przez KŁ „Ryś” w Sławie obwodzie łowieckim nr 177, a znalezionej 4 listopada w pobliżu drogi nr 325 łączącej miejscowości Sława i Nowa Sól. Dodatni wynik badania został potwierdzony przez PIWet-PIB w Puławach 14 listopada. Przyczyną upadku miała być kolizja z pojazdem.

 
Już 15 listopada zebrały się sztab kryzysowy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym we Wschowie, by podjąć decyzje o dalszych działaniach. Wojewoda lubuski wydał także rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego. Zostało ono opublikowane w dzienniku urzędowym województwa 15 listopada i tego samego dnia weszło w życie. W granicach obu wyżej wymienionych jednostek terytorialnych wyznaczono obszar skażony. W jego obrębie ograniczono obrót świniami, a także zakazano m.in. wstępu do lasu oraz organizowania polowań, z wyjątkiem odstrzału sanitarnego dzików w miejscu i terminach ustalonych przez powiatowego lekarza weterynarii. Nakazano zaś m.in. przeszukiwanie obszaru w pobliżu miejsca znalezienia padłego osobnika (poszukiwania z udziałem leśników z nadleśnictw Sława Śląska i Nowa Sól oraz myśliwych z kilku miejscowych kół łowieckich zaplanowano już na sobotę 16 listopada).
 
Jak podał główny lekarz weterynarii przypadek ASF-u w powiecie wschowskim jest oddalony o ponad 300 km od dotychczasowych miejsc występowania choroby u świń oraz dzików.
 
Red., Fot. K.-U. Haßler/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.