strona główna

Aktualności

Partia Zieloni o łowiectwie po wyborach

Partia Zieloni o łowiectwie po wyborach
Październik 14 10:40 2019 Wydrukuj

Jak zwykle przed wyborami parlamentarnymi skierowaliśmy do ugrupowań politycznych, które według sondaży opinii miały szansę dostać się do sejmu, pytanie o wizję zmian w Prawie łowieckim. Obiecaną odpowiedź od Partii Zieloni otrzymaliśmy dopiero w piątek po 22 (opóźnienie wynikało z „intensywnej kampanii wyborczej”), więc nie zdążyliśmy jej opublikować przed ciszą wyborczą. Warto się jednak zapoznać ze stanowiskiem tego ugrupowania, które startowało w wyborach z listy Koalicji Obywatelskiej, więc jego kandydaci mają szansę dostać się do sejmu. Prezentuje ono dość radykalne podejście do łowiectwa. Poniżej zamieszczamy zatem w oryginalnym brzmieniu odpowiedź przesłaną przez Macieja Józefowicza, rzecznika prasowego Partii Zieloni.

 
1. Czy nadzór nad łowiectwem powinien sprawować związek łowiecki czy też powinien on zostać przejęty przez administrację rządową?
Administracja rządowa musi mieć zdecydowanie większą kontrolę nad polowaniami i dbać o dobrostan zwierząt wolnożyjących. Postulujemy powołanie przez Sejm Rzecznika Praw Zwierząt, aby dbał o prawa tych istot, które nie mogą mówić we własnym imieniu.
 
2. Czy w Polsce powinien istnieć tylko jeden związek łowiecki?
W związku z przejęciem kontroli nad dobrostanem zwierząt wolnożyjących przed administrację państwową, nie wydaje się konieczne dalsze działanie PZL jako jedynego związku łowieckiego. Dopuszczamy możliwość tworzenia innych takich organizacji albo nawet rozwiązanie PZL
 
3. Czy właściciele gruntów (głównie rolnicy) powinni otrzymywać opłaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na tych gruntach?
Właściciele gruntów powinni otrzymywać opłaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na tych gruntach.
 
4. Czy decyzja dotycząca wykonywania polowań w obecności osoby poniżej 18. roku życia powinna należeć do rodzica dziecka?
Powinien istnieć odgórny zakaz udziału osób poniżej 18 r.ż. w polowaniach.
 
5. Czy system rekompensowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne wymaga zmian?
System rekompensowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne, jak i cała gospodarka łowiecka, wymaga dużych zmian. Proponujemy:
 • Wycenę strat rolniczych przez niezależnych doradców oraz wypłaty odszkodowań z budżetu państwa. 
 • Wprowadzenie odszkodowań za straty rolnicze wyrządzane przez ptaki uważane dotychczas za łowne. 
 • Zakaz dokarmiania zwierzyny z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych. 
 
6. Czy lista zwierząt łownych powinna zostać rozszerzona i czy należy zmienić obecne okresy polowań?
Lista zwierząt łownych powinna być systematycznie zmniejszana, podobnie jak okresy polowań, aż do ich radykalnego ograniczenia. Zreformujemy regulacje dotyczące myślistwa, wsłuchując się nie tylko w głos silnie reprezentowanego w Sejmie lobby myśliwych i leśników, ale przede wszystkim w głos naukowców przyrodników, niepolujących właścicieli gruntów i użytkowników lasów oraz organizacji ekologicznych od lat zajmujących się problemami zwierząt wolnożyjących.
Proponujemy zmienić regulacje dotyczące myślistwa, przede wszystkim:
 • Wprowadzenie zakazu polowań zbiorowych, z naganką, myślistwa rekreacyjnego i komercyjnego.
 • Zakończenie polowań na dzikie ptaki w Polsce. Wprowadzenie moratorium na zabijanie 13 gatunków ptaków, wpisanych na krajową listę zwierząt łownych.
 • Wprowadzenie regulacji i kontroli polowań w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny.
 • Wprowadzenie obowiązku publikacji raportów z polowań na ogólnie dostępnych stronach, oddzielnej służby do walki z kłusownictwem, oraz zakaz dokarmiania zwierząt wolnożyjących.
 • Utrzymanie zakazu trenowania psów myśliwskich na żywych zwierzętach oraz udziału dzieci w polowaniach.
 • Ochrona zwierząt w czasie godów, rozrodu i wychowu młodych.
 • Zakaz dokarmiania zwierząt dzikich.
 • Zwiększenie strefy bezwzględnego zakazu strzelania, wyłączenie z gospodarki łowieckiej najcenniejszych przyrodniczo obszarów wolnych od polowań, jak Puszcza Białowieska, otulina Bieszczadzkiego PN, ostoje ptasie o krajowym i międzynarodowym znaczeniu
 
7. Czy zwierzyna powinna pozostać własnością skarbu państwa?
Absolutnie. Dzikie zwierzęta nie mogą być niczyją prywatną własnością. W imieniu Skarbu Państwa o ich dobrostan powinien dbać Rzecznik Praw Zwierząt.

Red., Fot. Ryszard Adamus, materiały prasowe Partii Zieloni

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.