strona główna

Aktualności

PSL o łowiectwie po wyborach

PSL o łowiectwie po wyborach
Październik 10 19:42 2019 Wydrukuj

Na skierowane do ugrupowań politycznych, które według sondaży opinii mają szansę dostać się do sejmu, pytania o wizję powyborczych zmian Prawa łowieckiego oraz przyszły kształt polskiego modelu łowiectwa odpowiedziała wiceprezes PSL-u Urszula Pasławska (kandydatka z okręgu nr 35, obejmującego część województwa warmińsko-mazurskiego). Podobnie jak reprezentant PiS-u pominęła ona ogólne pytanie o ocenę dotychczasowych rozwiązań oraz wskazanie potrzeby i kierunku ewentualnej nowelizacji ustawy. Odniosła się jedynie do wymienionych przez nas kwestii uszczegóławiających. Stanowisko ludowców prezentujemy w oryginalnym brzmieniu poniżej.

 
1. Czy nadzór nad łowiectwem powinien sprawować związek łowiecki czy też powinien on zostać przejęty przez administrację rządową?
Nadzór nad łowiectwem powinien sprawować niezależny samorządny związek łowiecki.
 
2. Czy w Polsce powinien istnieć tylko jeden związek łowiecki?
Tak, ponieważ zarządzanie populacją zwierzyny, nadzorowanie 2,5 tysiąca kół łowieckich i 120 tysięcy myśliwych wymaga jednolitych standardów dla całego kraju.
 
3. Czy właściciele gruntów (głównie rolnicy) powinni otrzymywać opłaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na tych gruntach?
Oczywiście tak, w rozsądnej wysokości, przy uwzględnieniu praw zarówno rolników, jak myśliwych. Taki kompromis trzeba wypracować.
 
4. Czy decyzja dotycząca wykonywania polowań w obecności osoby poniżej 18. roku życia powinna należeć do rodzica dziecka?
Decyzje powinni podejmować rodzice. Nawet artykuł 48 Konstytucji mówi, że „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka”.
 
5. Czy system rekompensowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne wymaga zmian?
Wymaga i to jak najszybszych. Polskie Stronnictwo Ludowe w mijającej kadencji kilkakrotnie składało odpowiednie projekty ustaw, jednak nie spotkały się z zainteresowaniem rządzącej sejmowej większości. Zapewniam, że po wyborach wrócimy do tematu.
 
6. Czy lista zwierząt łownych powinna zostać rozszerzona i czy należy zmienić obecne okresy polowań?
O zarządzaniu zasobami przyrody i wprowadzaniu zmian dot. okresów polowań czy listy zwierząt ładnych powinna decydować nauka a nie ideologia.
 
7. Czy zwierzyna powinna pozostać własnością skarbu państwa?
Tak.
 
Przypomnijmy, że dotąd odpowiedział nam Jerzy Gosiewski z PiS-u (również kandydujący z okręgu nr 35) oraz w żołnierskich słowach – „Nie rozmawiamy z myśliwymi” – rzecznik prasowy Wiosny Roberta Biedronia. Wbrew wstępnej deklaracji nie wpłynęła do nas wiadomość od Partii Zieloni. Pozostałe ugrupowania całkowicie zignorowały prośbę o zabranie głosu w sprawie łowiectwa.
 
Red., Fot. Ryszard Adamus, materiały prasowe PSL-u

 

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.