strona główna

Aktualności

Wewnętrzni i zewnętrzni wrogowie PZŁ w piśmie prezesa Malca

Wewnętrzni i zewnętrzni wrogowie PZŁ w piśmie prezesa Malca
Wrzesień 20 16:35 2019 Wydrukuj

Janusz Garbarz, członek NRŁ z okręgu tarnowskiego, nadesłał do nas oświadczenie grupy członków rady odnośnie do zawieszenia przez ministra środowiska uchwał tego organu z 4 września br. (w tym uchwały ustanawiającej nowy skład prezydium). Po opublikowaniu tego pisma swoją odezwę do działaczy rozesłał Rafał Malec. Pozostał on na stanowisku prezesa NRŁ w konsekwencji wspomnianego wyżej rozstrzygnięcia podjętego przez Henryka Kowalczyka. Wciąż toczą się jednak dyskusje nad zgodnością z prawem decyzji ministra.

 
 
Rafał Malec ocenia czas kierowania PZŁ przez jego poprzednie władze jako stracony dla wprowadzenia zmian wzmacniających tę organizację. Zapewnia jednocześnie, że trwają prace nad udoskonaleniem statutu, a także strategią i planem dalszej pracy rady. Przypomina, że nadzwyczajny krajowy zjazd delegatów już za jedynie dwa miesiące (musi się on odbyć najpóźniej z końcem listopada) i tylko tyle czasu pozostało do uporządkowania spraw wewnętrznych oraz przeciwstawienia się atakom z zewnątrz. Wątek wrogich działań wobec zrzeszenia pojawia się w piśmie kilkukrotnie. Malec informuje członków NRŁ, że na najbliższym jej posiedzeniu (w poniedziałek 23 września) przekaże propozycję stanowiska w sprawie projektu zmiany polskiego modelu łowiectwa, który z hukiem wysunął przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski, oraz „innych, głoszonych przez naszych zewnętrznych i wewnętrznych nieprzyjaciół podobnych rozwiązań”. Jednocześnie wskazuje, że „wiecowi demagodzy” przedstawiają społeczeństwu czarny obraz PZŁ.
 
Prezes NRŁ zauważa wreszcie, że przeciwnicy wewnętrzni szkalują jego osobę bezpodstawnymi pomówieniami. „Jedność i pozycja naszego Związku w życiu społecznym naszego kraju jest dla mnie rzeczą świętą i będę jej skutecznie bronił tak długo, jak długo posiadał będę mandat do kierowania Naczelną Radą Łowiecką” – pisze w zakończeniu.
 
Red., Fot. archiwum
 
W październikowej (w sprzedaży od 26 września) opublikujemy ocenę ostatnich działań w PZŁ autorstwa Miłosza Kościelniaka-Marszała.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.