strona główna

Aktualności

1,7 mln zł z NFOŚiGW na łagodzenie konfliktów z bobrami i wilkami

1,7 mln zł z NFOŚiGW na łagodzenie konfliktów z bobrami i wilkami
Maj 23 10:45 2019 Wydrukuj

NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” przeznaczył ponad 1,7 mln zł na realizowany od kwietnia ub.r. na terenie działania RDOŚ w Olsztynie projekt „Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Jak czytamy w komunikacie NFOŚiGW, oba gatunki potrafią być niebezpieczne i uciążliwe dla lokalnej gospodarki, a wsparcie finansowe pozwoli się uporać z wywoływanymi przez nie problemami w sposób znacznie mniej inwazyjny i bardziej humanitarny niż wydawanie zezwoleń na prowadzenie odstrzału zwierząt prawnie chronionych. Przewidziano m.in. zakup niezbędnych środków technicznych do budowy chroniących przed wilkami grodzeń wokół pastwisk i zagród oraz kilkunastu owczarków podhalańskich do pilnowania stad owiec. Jak poinformowała Justyna Januszewicz, rzecznik prasowa RDOŚ w Olsztynie, koszt kupna pierwszych czworga szczeniąt tej rasy, przekazanych hodowcom w kwietniu br., wraz z udzieleniem wsparcia nabywcom w przygotowaniu psów do roli stróża stada oraz ich monitoringiem przez dwa lata wyniósł 10 tys. zł. Hodowcę, który dostarczył owczarki (Zapach Lasu FCI), wyłoniono w trybie zapytania ofertowego w Biuletynie Informacji Publicznej olsztyńskiej RDOŚ.
 
W celu ochrony przed bobrami zostaną sfinansowane: odłowy i przesiedlenia rodzin ze stanowisk konfliktowych, instalowanie rur przelewowych w tamach (zaplanowano montaż 180 takich urządzeń) oraz grodzenie narażonych na uszkodzenia drzewostanów (lub owijanie siatką pojedynczych drzew). Planowany jest odłów 24 rodzin bobrowych. Dotychczas odłowiono ich 12. Dopuszczono realizację tego działania dwiema metodami, polegającymi na chwytaniu zwierząt w specjalistyczne pułapki żywołowne lub wykorzystaniu specjalistycznych sieci, kasierzy i wyszkolonych psów. Odłowione osobniki mają zostać wsiedlone na obszary wskazane przez RDOŚ w Olsztynie, na których bobry nie wywołują sytuacji konfliktowych (np. rezerwaty przyrody), w miarę możliwości położone w najbliższej okolicy miejsca odłowu. Bobry mogą również trafić do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Koszt odłowów waha się od 1800 do 3500 zł m.in. w zależności od zastosowanej metody i tego, na jaką odległość będą transportowane zwierzęta.
 
„W pierwszej kolejności wsparcie udzielane jest poszkodowanym na podstawie informacji, które posiada RDOŚ w Olsztynie (zgłoszenia szkód i kwoty naliczonych odszkodowań w latach ubiegłych). Istnieje także możliwość otrzymania wsparcia na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego, jednakże pierwszeństwo mają osoby, u których szkody były notowane” – poinformowała Justyna Januszewicz.
 
Jak czytamy w komunikacie NFOŚiGW, RDOŚ w Olsztynie w ub.r. wypłaciła ok. 6 mln zł odszkodowań z tytułu zniszczeń wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. Realizacja opisanego projektu ma wpłynąć na zmniejszenie wysokości rekompensat wypłacanych przez Skarb Państwa, a jednocześnie przyczynić się do wzrostu społecznej akceptacji dla ochrony gatunkowej wilków i bobrów. Projekt będzie realizowany do końca 2021 r. Ponadto, jak dowiadujemy się od rzecznika prasowego NFOŚiGW Sławomira Kmiecika, 15 lutego 2019 r. została podpisana umowa z RDOŚ w Lublinie na dofinansowanie kwotą 135 475 zł ze środków Funduszu zadania „Ograniczanie konfliktów na linii bóbr europejski – człowiek”.
 
Red., Fot. ynos/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.