strona główna

Aktualności

Manifest FACE w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019

Manifest FACE w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019
Maj 14 10:24 2019 Wydrukuj

Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego rozpędziła się na dobre. W poszczególnych krajach UE głosowania odbędą się od 23 do 26 maja (na ten dzień zaplanowano wybory m.in. w Polsce). Jak podkreśla Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody państw UE (FACE), nadchodzące wybory mają ogromne znaczenie dla 7 mln europejskich myśliwych, a decyzje podejmowane w Brukseli przez kolejnych pięć lat wyznaczą kierunki, w jakich będą zmierzać kraje członkowskie m.in. w zakresie korzystania ze środowiska. Wpłyną także na kształt zmienianych zasad zrównoważonego użytkowania zasobów przyrody, w tym realizacji łowiectwa w całej Europie.

 
FACE wraz z intergrupą Parlamentu Europejskiego do spraw różnorodności biologicznej, łowiectwa i obszarów wiejskich przygotowały krótki manifest, który zawiera ogólne postulaty odnoszące się do najważniejszych – z punktu widzenia europejskiego myśliwego – zagadnień: wspólnej polityki rolnej i różnorodności biologicznej, dużych drapieżników, broni i amunicji, polowań na ptactwo wędrowne oraz wartości i korzyści płynących z łowiectwa w ujęciu międzynarodowym. W odezwie znajduje się również poparcie idei kontynuowania prac parlamentarnej intergrupy w nowej kadencji. Obie organizacje zachęcają kandydatów do Parlamentu Europejskiego do podpisania rozpowszechnianego pod hasłem #Vote4hunting (ang. głosujmy dla łowiectwa) manifestu jako wyrazu poparcia dla idei zrównoważonego łowiectwa oraz dotychczasowych dokonań w zakresie jego promocji na szczeblu unijnym. W rozpropagowaniu tego dokumentu (poniżej za zgodą FACE prezentujemy jego tłumaczenie, oryginał w jęz. angielskim można zaś pobrać TUTAJ) wśród polityków niebagatelną rolę odgrywają myśliwi. Przekażmy go swoim kandydatom do Parlamentu Europejskiego i zagłosujmy dla łowiectwa. Manifest mogą podpisywać także wyborcy (a zatem każdy z nas) oraz instytucje (w tym koła łowieckie). Sygnowane pismo najlepiej opublikować w mediach społecznościowych (oznaczając go hashtagiem #Vote4Hunting) lub przesłać drogą elektroniczną bezpośrednio do FACE na adres info@face.eu.
 
Red., tłum. Alicja Bojko

 
 

Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody państw UE (FACE) i intergrupa Parlamentu Europejskiego do spraw łowiectwa zachęcają do poparcia następujących postulatów dotyczących łowiectwa.
 
Wspólna polityka rolna i różnorodność biologiczna
Europejscy myśliwi są świadomi tego, że wspólna polityka rolna (ang. Common Agricultural Policy – CAP) to istotny mechanizm wsparcia dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Europie. FACE apeluje o to, by CAP po 2020 r. bardziej skupiała się na różnorodności biologicznej, a zwłaszcza na populacjach zwierzyny drobnej, której liczebność została zredukowana w wyniku zmian w gospodarce rolnej.
 
Duże drapieżniki
Liczebność wielu populacji dużych drapieżników rośnie, a część z nich nie kwalifikuje się już do ścisłej ochrony zgodnie z dyrektywą siedliskową. Powinno się dostosować ich status ochronny, gdy tylko osiągną pożądany stan zachowania gatunku. Pozwoli to państwom członkowskim rozsądniej zarządzać populacjami dużych drapieżników w zależności od regionalnych i lokalnych potrzeb.
 
Broń palna i amunicja
FACE wraz z państwami członkowskimi stara się zapewnić, by myśliwi mogli nabywać i mieć broń palną i amunicję, a także używać ich i podróżować z nimi bezpiecznie oraz bez nieuzasadnionej biurokracji, kosztów czy ograniczeń.
 
Ptaki wędrowne
W swojej kolejnej kadencji Parlament Europejski powinien prowadzić działania na rzecz większej elastyczności w zarządzaniu licznymi populacjami gęsi. Ponadto na podstawie dyrektywy ptasiej muszą być przestrzegane regionalne i tradycyjne metody polowania.
 
Międzynarodowe łowiectwo
Europejscy myśliwi polują nie tylko w Europie, lecz także w Afryce i Azji. Liczne korzyści, m.in. dla lokalnych społeczności i ochrony przyrody, jakie niesie za sobą międzynarodowe łowiectwo, muszą być utrzymane w przyszłości.
 
Intergrupa Parlamentu Europejskiego do spraw różnorodności biologicznej, łowiectwa i obszarów wiejskich
Intergrupy tworzą członkowie Parlamentu Europejskiego z różnych ugrupowań politycznych i krajów, którym przyświeca wspólny cel dotyczący konkretnego zagadnienia. Intergrupa do spraw łowiectwa powstała w 1985 roku. To jedna z najstarszych i najaktywniejszych intergrup w Parlamencie Europejskim. Parlamentarzyści reprezentujący rozmaite stronnictwa polityczne mogą w niej wyrazić swoje poparcie oraz brać udział w debatach.
 
FACE to założona w 1977 r. międzynarodowa organizacja pozarządowa non profit, która w Brukseli reprezentuje interesy 7 mln europejskich myśliwych. FACE zrzesza związki łowieckie z 36 europejskich krajów przy wsparciu 7 członków stowarzyszonych.
 
_________________________ popiera te postulaty i jest za ponownym utworzeniem intergrupy do spraw różnorodności biologicznej, łowiectwa i obszarów wiejskich w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego

Galeria

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.