Zmiana w okresach polowań

Zmiana w okresach polowań
Marzec 07 10:25 2022 Wydrukuj

Aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych, z której usunięto jelenia sika, jenota, szopa pracza i piżmaka – inwazyjne gatunki obce (IGO) – wchodzi w życie 1 kwietnia. Tego samego dnia zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Korekty dotyczą wymienionych gatunków. Z pierwszym dniem sezonu 2022/2023 wejdzie także w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, a wraz z nim zaktualizowane wzory książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. Szykowana nowelizacja rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne zakłada uchylenie okresów ochronnych dla czterech gatunków. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji publicznych 4 marca. Czas na zgłaszanie uwag wynosi pięć dni. Zarazem zostanie wprowadzona korekta w rozporządzeniu w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (projekt tej regulacji upubliczniono 7 marca – znikną z niej wspomniane cztery gatunki.
 
Chodzi o jelenie sika, jenoty, szopy pracze i piżmaki. Proponowana zmiana wynika z zapisów obowiązującej od 18 grudnia 2021 r. ustawy o gatunkach obcych. Na jej mocy wymienione cztery taksony uznano za inwazyjne gatunki obce (IGO), które stwarzają zagrożenie dla Unii Europejskiej lub dla Polski. Rada Ministrów wprawdzie jeszcze nie określiła listy IGO, ale ministerstwo oparło się na wykazie tych gatunków zawartym w stosownym rozporządzeniu Komisji Europejskiej.
 
Rozporządzenia miałyby wejść w życie najpóźniej 1 kwietnia, kiedy rozpocznie się nowy sezon łowiecki i zaczną obowiązywać zmiany w Prawie łowieckim wprowadzone ustawą o gatunkach obcych, które odnoszą się do projektowanych aktów wykonawczych. Przypomnijmy, że nie będzie konieczne planowanie pozyskania IGO, ale trzeba będzie ewidencjonować w rocznym planie łowieckim liczbę zaobserwowanych oraz wyeliminowanych osobników. Odstrzał IGO stanie się możliwy bez ograniczeń, wyłącznie na podstawie ważnego upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego w danym obwodzie łowieckim. Konieczne będzie jednak odnotowanie pozyskania zarówno w posiadanym upoważnieniu, jak i w książce polowań.
 
Opublikowana 7 marca nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (regulaminu polowań) wprowadza nowe wzory książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, które uwzględniają wspomniany obowiązek odnotowywania odstrzału IGO.

 
Red., Fot. Pawel/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.