Zakaz noszenia broni przy granicy z Białorusią będzie wydłużony

Zakaz noszenia broni przy granicy z Białorusią będzie wydłużony
Luty 24 16:26 2022 Wydrukuj

Aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi weszło w życie 2 marca. Od tego dnia obowiązuje także Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, które przedłuża istniejące obostrzenia do 30 czerwca br. Obręby ewidencyjne objęte zakazami zostały wymienione w załącznikach do powyższych aktów prawnych.Minister spraw wewnętrznych i administracji 24 lutego przedstawił do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Ograniczenie ma obejmować okres od 2 marca do 30 czerwca br. i dotyczyć prawie 70 wyszczególnionych obrębów ewidencyjnych (ich listę można znaleźć TUTAJ).
 
Jak podano w uzasadnieniu projektu, planowana regulacja zapewnia ciągłość obowiązywania zakazu wprowadzonego 1 grudnia 2021 r. i ma na celu poprawę bezpieczeństwa funkcjonariuszy służb państwowych i żołnierzy Sił Zbrojnych RP wykonujących zadania na granicy państwowej, mieszkańców strefy nadgranicznej oraz osób, które uczestniczą w budowie ogrodzenia zabezpieczającego granicę.
 
Zakaz ma również zapobiec ewentualnym przypadkom dostania się legalnie posiadanej broni w ręce osób nieuprawnionych, a także wykluczyć ryzyko incydentów o charakterze międzynarodowym w sytuacji, kiedy „np. legalne użycie broni przez polujących po polskiej stronie granicy może stanowić pretekst do działań strony białoruskiej”.
 
W ocenie skutków projektowanej regulacji nie wskazano PZŁ jako podmiotu, na który będzie ona oddziaływała. Zaznaczono tylko, że rozporządzenie nie powinno powodować nadmiernej uciążliwości dla osób fizycznych i podmiotów posiadających pozwolenie na broń, których miejsce stałego pobytu lub siedziba znajdują się na terenie objętym zakazem.
 
Red., Fot. nadezhda/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.