Program zwalczania ASF-u na 2022 r. – obowiązek elektronicznego zgłaszania dzików

Program zwalczania ASF-u na 2022 r. – obowiązek elektronicznego zgłaszania dzików
Grudzień 16 16:37 2021 Wydrukuj

Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu monitorowania zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i mający na celu poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Poszczególne ministerstwa mają trzy dni na zgłaszanie uwag. Tak krótki czas – jak uzasadnia resort rolnictwa – jest podyktowany koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji programu w przyszłym roku.
 
W projekcie dostosowano nazewnictwo stref z obostrzeniami w związku z ASF-em do nomenklatury wprowadzonej w kwietniu tego roku. Mamy więc obszary objęte ograniczeniami I (dawna strefa żółta, dziś niebieska), II (dawna strefa czerwona, obecnie różowa) i III (dawna strefa niebieska, dziś czerwona) oraz obszar wolny. Od przyszłego roku tusze dzików pozyskanych w obrębie każdego z nich (nie licząc obszaru wolnego) mają trafiać do punktów przetrzymywania w całości, niewypatroszone. Dotychczas ten obowiązek nie dotyczył obszaru I, na którym wnętrzności mogły się znajdować np. w szczelnym worku.
 
Płatności za dziki odstrzelone w ramach planów łowieckich, które trafią na konta zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich bądź dyrektorów parków narodowych, mają zostać utrzymane na niezmienionym poziomie 350 zł brutto. Podobnie jak w ubiegłym roku nie będą dotyczyły loch (samic powyżej 24. miesiąca życia). Ta kwota ma obejmować w szczególności zryczałtowane koszty: polowania i bioasekuracji myśliwego podczas polowania, transportu tuszy dzika w szczelnym pojemniku, dezynfekcji obuwia, ubioru i używanego sprzętu przy opuszczaniu łowiska, pobrania próbek, transportu upolowanych dzików, dojazdu myśliwego na obszary objęte ograniczeniami, a także zakupu lub skonstruowania kontenerów chłodniczych i przetrzymywania w nich dzików oraz unieszkodliwienia patrochów. Ponadto ujednolicono stawkę za znalezienie i zgłoszenie padłego dzika, od którego jest możliwe pobranie próbek do badań laboratoryjnych, do 200 zł brutto w całym kraju (dla dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, dyrektora parku narodowego albo zarządcy lasów miejskich).
 
Według projektu programu zwalczania ASF-u również tym razem myśliwych czeka znacząca zmiana. Każdy odstrzelony (w tym sanitarnie) albo znaleziony padły dzik będzie musiał zostać zgłoszony do powiatowego lekarza weterynarii przez myśliwego bądź pracownika parku narodowego lub służby leśnej za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do tego celu. W dokumencie nie sprecyzowano nazwy aplikacji, z której trzeba będzie korzystać, ale wykaz i układ wymaganych informacji sugerują, że posłuży do tego już działający, wdrożony przez Główny Inspektorat Weterynarii Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD). Jeżeli strzelony lub padły dzik nie zostanie zgłoszony drogą elektroniczną, to przysługująca kwota „przewidziana w obowiązujących przepisach prawa” ma ulec zmniejszeniu o 20%. Niestety szczegółów na razie brak.
 
Warto także odnotować, że w programie utrzymano możliwość finansowania usług pomocnych w zwalczaniu ASF-u, w tym wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych lub fotopułapek do ustalenia miejsc bytowania dzików lub poszukiwania padliny. W ostatnim przypadku finansowanie obejmie także działania przy pomocy przygotowanych do tego celu psów.
 
Red., Fot. Ryszard Adamus

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.