Ministerstwo Środowiska skraca okres polowań na kaczki i łyski

Ministerstwo Środowiska skraca okres polowań na kaczki i łyski
Sierpień 19 12:46 2020 Wydrukuj

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Proponowane zapisy przesuwają o dwa tygodnie rozpoczęcie sezonu na kaczki i łyski – z 15 sierpnia na 1 września. Koniec okresu polowań pozostaje bez zmian – 21 grudnia. 18 sierpnia projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych (pismo otrzymały: Polskie Towarzystwo Leśne, KRIR, SITLiD, Klub Przyrodników, Liga Ochrony Przyrody i PTOP „Salamandra”) oraz opiniowania (mają to zrobić PZŁ, DGLP, PROP, marszałkowie województw i wojewodowie). Zainteresowane strony dostały trzy dni na zgłoszenie uwag. Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z brakiem zastrzeżeń.

 
Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że przy szybkim tempie procedowania może to nastąpić jeszcze w sierpniu. Resort uzasadnia planowaną zmianę dostosowaniem krajowych przepisów do dyrektywy ptasiej oraz określonych na podstawie badań naukowych terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu lęgowego wspomnianych gatunków dzikich ptaków.
 
Na początku sierpnia br. z inicjatywy fundacji Instytut Analiz Środowiskowych kilka społecznych organizacji przyrodniczo-łowieckich oraz rolniczych złożyło wnioski do ministra środowiska, w których postulowano zmiany w okresach polowań na ptactwo, m.in. przesunięcie na 1 września rozpoczęcia sezonu na dzikie kaczki oraz łyski (sygnatariuszami były: Stowarzyszenie Myśliwych i Rolników, Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie, Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”, Fundacja Ochrony Głuszca, Szczeciński Klub Przyrodników, Stowarzyszenie Przewodników Psów Myśliwskich, Klub Wyżła Niemieckiego Krótkowłosego przy PZŁ, Klub Wyżłów Weimarskich przy PZŁ, Klub Gończego Polskiego, Nadwiślański Klub Safari oraz Polskie Towarzystwo Łowieckie; wniosek poparła także Zachodniopomorska Izba Rolnicza). Sugestię tej zmiany motywowano obecnością w krajowych łowiskach gatunków chronionych, które w większości odlatują przed końcem sierpnia, oraz jeszcze nielotnych osobników ptactwa łownego – te w ciągu dwóch tygodni zdążyłyby się wypierzyć. Jednocześnie organizacje postulowały m.in. wydłużenie okresu polowań na kaczki do końca stycznia, co jednak nie zostało wzięte pod uwagę przez Ministerstwo Środowiska.
 
Red., Fot. Ryszard Adamus

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.