Komisja ponownie zagłosuje ws. udziału dzieci w polowaniach

Komisja ponownie zagłosuje ws. udziału dzieci w polowaniach
Lipiec 29 15:04 2020 Wydrukuj

Przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Urszula Pasławska (PSL-Kukiz’15) potwierdziła w rozmowie z , że na polecenie marszałek sejmu Elżbiety Witek (PiS) odbędzie się ponowne głosowanie nad obywatelskim projektem nowelizacji Prawa łowieckiego w zakresie udziału dzieci w polowaniach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wynika to nie z jakichś błędów proceduralnych w toku posiedzenia, które odbyło się 22 lipca br., ale z niejasnego stanowiska komisji w sprawie procedowanego dokumentu.

 
Przypomnijmy, że na środowym zebraniu komisja najpierw nie przyjęła wniosku Lewicy i KO o odrzucenie projektu ustawy w całości (11 głosów za, 13 przeciw, 3 wstrzymujące się), następnie poparcia nie uzyskała próba odrzucenia poszczególnych zapisów głosowanych łącznie (wniosek Klaudii Jachiry z KO – 11 głosów za, 17 przeciw, 2 wstrzymujące się), a wreszcie nie zaaprobowano żadnej ze składanych poprawek wprowadzających granicę wieku dla możliwości uczestnictwa w polowaniach. Mimo to projekt ostatecznie nie został przyjęty (10 głosów za, 15 przeciw, 3 wstrzymujące się), więc de facto komisja go odrzuciła, choć chwilę wcześniej głosami większości do tego nie dopuszczono. Do drugiego czytania w sejmie dokument trafiłby zatem w pierwotnym brzmieniu złożonym przez Komitet Inicjatywy UstawodawczejKrzewienie tradycji łowieckiej”, ale z negatywną opinią komisji.
 
W związku z powyższą niejednoznacznością marszałek Elżbieta Witek zwróciła się o ponowne przegłosowanie projektu i przedstawienie konkretnej decyzji komisji w jego sprawie. Krótkie posiedzenie mające rozstrzygnąć tę kwestię zaplanowano w przyszłym tygodniu.
 
Jak się również dowiedzieliśmy, analiza złożonych przez posłanki opowiadające się za utrzymaniem wprowadzonego w 2018 r. zakazu materiałów, które rzekomo dowodzą szkodliwego wpływu polowań na psychikę dzieci, rodzi duże wątpliwości, jeśli chodzi o prawdziwość stawianej tezy. Miejmy nadzieję, że komisja wyjaśni, czy nie doszło tutaj do celowego wprowadzenia parlamentarzystów w błąd, co mogło się przełożyć na decyzje podjęte przez nich w głosowaniu.
 
Red., Fot. ADP

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.