Ministerstwo Środowiska ustala wysokość czynszu dzierżawnego

Ministerstwo Środowiska ustala wysokość czynszu dzierżawnego
Sierpień 30 15:47 2018 Wydrukuj

AKTUALIZACJA: Rozporządzenie ministra środowiska z 26 października br. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 31 października i weszło w życie z początkiem listopada. Zgodnie z założeniami przyjętymi już w projekcie tego dokumentu został on utrzymany w brzmieniu obowiązującym od 2002 r. W toku konsultacji swoje uwagi do jego dotychczasowego kształtu zgłosiły PZŁ oraz Komisja Łowiecka Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 
Pierwsza z organizacji wnioskowała o możliwość korygowania wysokości czynszu dzierżawnego w razie dokonywanych przez rady gmin zmian średnich cen skupu żyta na potrzeby wyliczenia podatku rolnego. Zdaniem Ministerstwa Środowiska zmuszałoby to do skomplikowanych rachunków, więc propozycja nie została przyjęta. Komisja Łowiecka PTL zasugerowała z kolei, że zawarte w rozporządzeniu wartości wskaźników przeliczeniowych są zbyt niskie, i zaproponowała ich podniesienie w przypadku kategorii obwodów od bardzo słabego do dobrego. Miałyby one wynosić odpowiednio: 0,03 q/ha (b. słaby), 0,04 q/ha (słaby), 0,05 q/ha (średni) i 0,06 q/ha (dobry). Ten postulat również został odrzucony przez resort, co uzasadniono ryzykiem nadmiernego obciążenia budżetów kół, a tym samym narażenia ich na bankructwo. Szczególnie biorąc pod uwagę spadek przychodów spowodowany powszechną redukcją dzika.
 
Z treścią rozporządzenia można się zapoznać TUTAJ.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną trafił do konsultacji. Do jego przygotowania resort środowiska został zobowiązany nowelizacją Prawa łowieckiego z marca br. Wbrew obawom części myśliwych o to, że wzrosną stawki za dzierżawę obwodów łowieckich, sposób ich obliczania ma pozostać bez zmian względem dotychczas obowiązujących rozwiązań. Twórcy projektu uznali bowiem, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat dobrze się one sprawdziły.

W dokumencie ustalono więc, że równowartość pieniężną żyta oblicza się przez przemnożenie średniej ceny skupu tego zboża (jedyna zmiana w projekcie polega na sprecyzowaniu, że chodzi o cenę określaną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów na potrzeby ustalenia podatku rolnego) i wskaźnika przeliczeniowego, który zależy od kategorii obwodu łowieckiego (od 0,07 q/ha dla obwodu bardzo dobrego do 0,004 q/ha dla bardzo słabego). Przypomnijmy, że wysokość czynszu jest iloczynem uzyskanej w ten sposób wartości i powierzchni obwodu łowieckiego pomniejszonej o wyłączenia, a określonej w uchwale sejmiku województwa. Średnia cena skupu żyta na potrzeby ustalenia podatku rolnego w tym roku wyniosła 52,49 zł za 1 dt i była wyższa o 5 gr w stosunku do 2017 r.
 
Taki sam jak do tej pory ma pozostać też sposób wyliczania partycypacji w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną – za każdy 1% nieusprawiedliwionego niezrealizowania minimalnej liczby łosi, jeleni, danieli i saren ustalonej do pozyskania w rocznym planie łowieckim udział dzierżawcy sięgnie 1% kosztów poniesionych na ten cel przez nadleśnictwo w ostatnim łowieckim roku gospodarczym na terenie danego obwodu. 1 jeleniowi odpowiadają przy tym: 0,3 łosia, 2 daniele lub 5 saren. W razie ubiegania się o środki finansowe od koła nadleśnictwo musi przedstawić zestawienie wydatków, które są podstawą do ustalenia wysokości wpłaty.
 
Na podpisanie wciąż czekają także projekty rozporządzeń ws. wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego oraz wysokości zryczałtowanych kosztów udziału w szacowaniu szkód łowieckich, o których pisaliśmy TUTAJ.
 
Red., Fot. Andy/Fotolia

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.