PiS zmienia zasady szacowania szkód łowieckich

PiS zmienia zasady szacowania szkód łowieckich
Maj 29 15:21 2018 Wydrukuj

28 maja br. grupa posłów PiS złożyła do sejmu projekt nowelizacji Prawa łowieckiego. Obejmuje on wyłącznie kwestie związane z szacowaniem szkód łowieckich. Zgodnie z zapisami dokumentu miejsce przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin zajmą przedstawiciele wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego (dalej ODR).

Wnioski o szacowanie szkód będą na powrót składane do zarządców lub dzierżawców obwodów. Sam proces likwidacji ma wprawdzie wykonywać zespół składający się – oprócz myśliwych – z reprezentanta ODR oraz poszkodowanego rolnika, ale sporządzenie protokołu scedowano już na przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu. Nieobecność pozostałych uczestników szacowania nie będzie ponadto wstrzymywać całego procesu. Wracamy więc do rozwiązań sprzed feralnej nowelizacji, która weszła w życie 1 kwietnia br., uzupełnionych o możliwość wzięcia udziału w szacowaniu przedstawiciela ODR. Na zarządcę i dzierżawcę obwodu znowu spadł obowiązek powiadomienia (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku lub informacji o planowanym sprzęcie uprawy) o terminie dokonania oględzin lub szacowania ostatecznego. Musi ono dotrzeć również do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody ODR.
 
Droga odwoławcza z udziałem Lasów Państwowych została zachowana. Pozostawiono również obowiązek organizowania przez tę instytucję szkoleń z szacowania szkód łowieckich. Z grona ich odbiorców usunięto przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin, wprowadzając na ich miejsce przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (katalog uzupełniają reprezentanci izb rolniczych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich). LP planuje się także obciążyć zwrotem kosztów udziału w szacowaniu szkód i ustalaniu wysokości rekompensaty za nie dla przedstawicieli ODR. Wg projektu będą one wypłacane (przekazywane jednostkom doradztwa rolniczego) ze środków funduszu leśnego. Zryczałtowaną wysokość rekompensaty ma określić minister środowiska na drodze rozporządzenia.
 
W sprawach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie powyższych zmian – o ile tak się stanie – będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Ustawa zacznie obwiązywać 14 dni od jej ogłoszenia. Na sprawozdawcę z ramienia wnioskodawców wyznaczono posła Roberta Telusa.
 
Z treścią projektu można się zapoznać TUTAJ.
 
Red., Fot.
Anna Stępień/Marcin Chodorowski/Fotolia
 
Artykuł autorstwa Miłosza Kościelniaka-Marszała pt. „Nowa procedura szacowania szkód łowieckich” poświęcony analizie rozwiązań wprowadzonych 1 kwietnia br. opublikowaliśmy na łamach nr 6/2018.

 

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.