Szkody łowieckie – uporządkujmy istniejące przepisy…

Szkody łowieckie – uporządkujmy istniejące przepisy…
Grudzień 21 22:49 2017 Wydrukuj

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 została podpisana przez prezydenta i wchodzi w życie z pierwszym dniem stycznia. Przypomnijmy, że formalnie odracza ona wejście w życie Funduszu Odszkodowawczego i systemu wypłaty rekompensat za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych opartego na ekwiwalentach uzależnionych od zaplanowanej do pozyskania liczby osobników poszczególnych gatunków zwierzyny grubej. Możemy więc spać spokojnie. W nowy rok wejdziemy z dotychczas funkcjonującymi zasadami szacowania szkód i wypłaty odszkodowań, które wcale źle się nie sprawdzały.

 
Jednocześnie jednak podkomisja nadzwyczajna pracująca nad nowelizacją Prawa łowieckiego zapowiedziała zmianę obowiązujących rozwiązań już od najbliższego sezonu łowieckiego. Miałaby ona polegać na tym, że likwidację szkody zaczęłyby realizować zespoły składające się z przedstawicieli: dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, jednostki pomocniczej gminy (np. sołectwa) oraz poszkodowanego, a instancją odwoławczą byłby właściwy terytorialnie nadleśniczy. Ta propozycja spotkała się z przychylnym stanowiskiem Lasów Państwowych. Najprawdopodobniej zostanie ona rozpatrzona na posiedzeniu podkomisji na początku 2018 r.
 
Tymczasem zdaniem Miłosza Kościelniaka-Marszała, prawnika specjalizującego się w zagadnieniach prawa łowieckiego i publicysty , zamiast prześcigać się w pomysłach na zmiany w systemie szacowania szkód łowieckich, wystarczyłoby odpowiednio uregulować zagadnienia powodujące spory i rozbieżności w interpretacji przepisów. Należałoby choćby tak skorygować wzór protokołu oględzin, ostatecznego szacowania szkody i ponownego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych, aby każdy jego punkt z osobna podlegał zatwierdzeniu przez poszkodowanego (wg wzoru zamieszczonego TUTAJ).
 
Artykuł pod znamiennym tytułem „Szkody łowieckie”, w którym autor przedstawia propozycję uporządkowania istniejących przepisów w zakresie szkód łowieckich, publikujemy w styczniowym wydaniu (w sprzedaży od 29.12).
 
Red., Fot. Lech Karauda

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.