Kontrowersyjne zmiany Prawa łowieckiego

Maj 22 16:13 2015 Wydrukuj

W projekcie nowelizacji Prawa łowieckiego, który został przygotowany w toku prac Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (…), znalazł się szereg rozwiązań niekorzystnych dla myśliwych. Szczególne kontrowersje wzbudza zawarty w nim zakaz pozyskiwania zwierzyny w obecności lub przy udziale dzieci poniżej 16. roku życia. Przeforsowano także zapisy zabraniające stosowania do polowań amunicji śrutowej ołowianej. Wątpliwości wiążą się ponadto z procedurą i konsekwencjami wyłączania nieruchomości z obwodu łowieckiego. Zgodnie z projektem za szkody wyrządzone na ich terenie przez zwierzynę odpowiedzialność ma bowiem ponosić Skarb Państwa.

 
W projekcie nowelizacji Prawa łowieckiego, który został przygotowany w toku prac Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (…), znalazł się szereg rozwiązań niekorzystnych dla myśliwych. Szczególne kontrowersje wzbudza zawarty w nim zakaz pozyskiwania zwierzyny w obecności lub przy udziale dzieci poniżej 16. roku życia. Przeforsowano także zapisy zabraniające stosowania do polowań amunicji śrutowej ołowianej. Wątpliwości wiążą się ponadto z procedurą i konsekwencjami wyłączania nieruchomości z obwodu łowieckiego. Zgodnie z projektem za szkody wyrządzone na ich terenie przez zwierzynę odpowiedzialność ma bowiem ponosić Skarb Państwa.

Ze sprawozdaniem podkomisji (które jest w istocie projektem nowelizacji ustawy) można się zapoznać TUTAJ. Więcej na temat zmian w Prawie łowieckim piszemy w czerwcowym wydaniu , które ukaże się już we wtorek 26 maja.

Red.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.