Komisja nadzwyczajna ds. deregulacji robi drugie podejście do nieletnich na polowaniu

Komisja nadzwyczajna ds. deregulacji robi drugie podejście do nieletnich na polowaniu
Lipiec 07 11:17 2023 Wydrukuj

[TEKST AKTUALIZOWANY]

W styczniu br. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw w celu zlikwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (zwaną ustawą deregulacyjną), która m.in. zniosła obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich i psychologicznych myśliwych (nowelizacja ustawy o broni i amunicji w tym zakresie wchodzi w życie 27 lipca br.). Pracująca nad nią sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Deregulacji pierwotnie zakładała przywrócenie możliwości udziału w polowaniach osób nieletnich do 18. roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Kontrowersje – zresztą spodziewane – wokół tego zapisu doprowadziły do wycofania się parlamentarzystów z forsowania tej zmiany. Właśnie niejako w jej miejsce zniesiono obowiązek cyklicznych badań myśliwych.
 
Podczas posiedzenia komisji 5 lipca tego roku zgłoszono jednak kolejny pakiet deregulacyjny. Zaprezentowany przez przewodniczącego komisji Bartłomieja Wróblewskiego (PiS) projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych ma wychodzić naprzeciw oczekiwaniom różnych stowarzyszeń, przedsiębiorców, a także rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, rzecznika praw obywatelskich, Krajowej Rady Notarialnej czy samorządowych kolegiów odwoławczych. Poseł Wróblewski zaznaczył, że w ostatnich miesiącach do komisji wpłynęło więcej sugestii zmian w przepisach niż przez cały pierwszy rok jej działania. Jego zdaniem miałoby to świadczyć o dobrym odbiorze poprzedniej ustawy wypracowanej przez komisję oraz o dużej sprawczości tego organu.
 
W gronie instytucji, którym komisja wychodzi naprzeciw, ponownie znalazł się też PZŁ. W projekcie przewidziano zmiany w 28 ustawach, a wśród nich – w Prawie łowieckim. Komisja robi drugie podejście do kwestii nieletnich na polowaniach. Konieczność powrotu do dyskusji nad tym zagadnieniem była zresztą sygnalizowana zaraz po tym, jak z projektu poprzedniej ustawy deregulacyjnej usunięto dotyczący niego zapis. Zgodnie z aktualną propozycją w polowaniach mogłaby brać udział młodzież od 15. roku życia, ale wciąż byłoby to uwarunkowane uzyskaniem zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 
Duże znaczenie tej zmiany podkreślił zastępca przewodniczącego komisji Andrzej Gawron (PiS). Poseł Patryk Wicher (PiS) nazwał z kolei zaproponowane rozwiązanie „kompromisowym”. Widać tutaj zadziwiającą zmianę linii partyjnej w rządzącym ugrupowaniu. Ponadto w pakiecie zmienianych ustaw pojawił się zapis ułatwiający uzyskanie pozwolenia na broń (komendanci wojewódzcy policji stracą możliwość wnoszenia odwołań od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego). Z pełną treścią projektu można się zapoznać TUTAJ.
 
Wszyscy uprawnieni posłowie głosowali za wystąpieniem z przedstawioną przez posła Wróblewskiego inicjatywą ustawodawczą. Projekt ustawy ma być procedowany i przyjęty przez sejm jeszcze w tej kadencji. Musi wobec tego zostać uchwalony już na najbliższym posiedzeniu izby, między 11 a 13 lipca.  
 
Red., Fot. romankosolapov/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.