Sezon na pióro na obszarach Natura 2000 w Małopolsce i na Śląsku od 15 września

Sezon na pióro na obszarach Natura 2000 w Małopolsce i na Śląsku od 15 września
Wrzesień 01 07:29 2022 Wydrukuj

Za sprawą nowelizacji rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z czerwca 2021 r., którą zmieniono okresy polowań na ptactwo w całym kraju, miniony sezon rozpoczęliśmy nie jak dotychczas 15 sierpnia, ale dwa tygodnie później – 1 września. Aż miesiąc dłużej musieli natomiast poczekać myśliwi z części okręgu bielskiego, leżącego w województwie małopolskim, oraz polujący w OHZ-ecie Zator, formalnie zarządzanym przez okręg krakowski. Za sprawą uchwały tamtejszego sejmiku województwa z marca 2021 r. doszło do skrócenia okresów polowań na krzyżówki, głowienki, cyraneczki, czernice, łyski, gęgawy oraz gęsi zbożowe i białoczelne na ptasich obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Soły, Dolina Dolnej Skawy i Stawy w Brzeszczach. Mocą tego aktu prawnego rozpoczęcie sezonu zostało przesunięte na 15 września, a termin jego zakończenia wyznaczono na 21 grudnia.

Analogiczną decyzję w czerwcu tego roku podjął sejmik województwa śląskiego. Uchwała skracająca okres polowań na dzikie kaczki i gęsi oraz łyski weszła tam w życie 14 lipca. Obowiązuje ona na ptasich obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Soły, Stawy w Brzeszczach, Dolina Górnej Wisły, a także Stawy Wielikąt i Las Tworkowski. W pierwszych dwóch przypadkach obwarowanie dotyczy położonych w województwie śląskim fragmentów obszarów, których większość znajduje się po drugiej stronie granicy administracyjnej, w województwie małopolskim, gdzie zmienione okresy polowań obowiązują już od zeszłego sezonu.

Zmiana dotknęła myśliwych z okręgu nie tylko bielskiego, lecz także katowickiego, w który wcinają się Stawy w Brzeszczach. Transgranicznym obszarem leżącym w dwóch wspomnianych okręgach, choć w większości w Bielsku-Białej, jest również rozległa Dolina Górnej Wisły (24,7 tys. ha). Obejmuje ona wyłączony z obwodów łowieckich Zbiornik Goczałkowicki i sąsiednie stawy hodowlane, z kolei atrakcyjne dla myśliwych. Jest to zarazem największy z obszarów, na których został skrócony sezon na pióro. Wpłynie to na możliwości wykonywania polowań w ponad 10 obwodach łowieckich. Dla porównania – tylko na trzy obwody będą oddziaływać nowe regulacje w obrębie niewielkiego obszaru Stawy Wielikąt i Las Tworkowski (914,5 ha) w okręgu katowickim.

Uzasadnienia zmian wprowadzanych w okresach polowań na ptactwo zarówno w Małopolsce, jak i na Śląsku nie miały mocnych podstaw naukowych. Niestety równie pozbawione solidnej argumentacji merytorycznej były sprzeciwiające się proponowanym regulacjom głosy środowiska myśliwskiego. O ptactwie wciąż wiemy zdecydowanie za mało.

 

Red., Fot. dennisjacobsen/Adobe Stock | nr 9/2022

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.