strona główna

Aktualności

​Podpisz się dla łowiectwa!

Logo FACE oraz kampanii Sign for hunting
Październik 03 14:10 2022 Wydrukuj

Sign for hunting, dosłownie „podpisz się dla łowiectwa”, to międzynarodowa kampania Europejskiej Federacji Łowieckiej (FACE), której celem jest wezwanie instytucji decyzyjnych UE do współpracy z myśliwymi na rzecz ochrony przyrody i zagwarantowania stabilnej przyszłości łowiectwa. Stanowi ona odpowiedź na coraz bardziej niekorzystne dla społeczności myśliwych działania legislacyjne, które mają swoje źródło w Brukseli i są niejednokrotnie motywowane wyłącznie uprzedzeniami do łowiectwa. Nawet na poziomie unijnym jest ono przedstawiane jako jedno z największych zagrożeń dla przyrody, mimo że przeczą temu fakty. Uporczywe próby ograniczania polowań na ptactwo są podejmowane z ostrożności i odbywa się to z naruszeniem obowiązującego prawa. Nasilają się również obostrzenia w zarządzaniu populacjami dużych drapieżników. Zdaniem inicjatorów kampanii, zamiast zrzucać na myśliwych winę za problemy środowiskowe, z którymi współcześnie się borykamy, należy uznać ich wkład w kształtowanie różnorodności biologicznej oraz podtrzymywanie wartości kulturowych na poziomach krajowym i międzynarodowym.

Oczekiwania federacji zostały zawarte w dziewięciopunktowym manifeście:

Chcemy, aby w Europie panowała duża różnorodność biologiczna, której beneficjentami będą wszyscy obywatele.
Chcemy, aby polityka środowiskowa motywowała myśliwych do działań na rzecz ochrony przyrody, również na obszarach chronionych.
Chcemy nowych przepisów prawa, które przyniosą korzyści dla ekosystemów i siedlisk zwierzyny drobnej, zwłaszcza na obszarach podmokłych i w agrocenozach.
Chcemy obiektywnego i opartego na podstawach naukowych podejścia do łowiectwa, w tym do regionalnych zwyczajów łowieckich.
Chcemy oceny populacji dużych drapieżników na podstawie odpowiednich kryteriów oraz wprowadzenia procedury zmiany statusu tej grupy zwierząt w dyrektywie siedliskowej.
Chcemy, aby myśliwi byli uznawani za osoby przyczyniające się do rozwiązania problemów ochrony przyrody, a nie za ich powód.
Chcemy, aby regulacje prawne dotyczące myśliwych były sprawiedliwe, przynosiły wyraźne korzyści oraz były wydawane zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.
Chcemy, aby szanowano nasze dziedzictwo kulturowe, które jest niezbędne dla przyszłości różnorodnej Europy oraz wzbogacenia życia jej obywateli.
Chcemy, aby Bruksela przeniosła powyższy manifest na poziom międzynarodowy, wykorzystując możliwości wpływu UE na sprawy środowiskowe na poziomie globalnym.

Pokażmy, że polscy myśliwi także stanowią ważną część siedmiomilionowej grupy europejskich łowców, których zdanie na arenie politycznej ma znaczenie. Politycy chętnie wsłuchują się w głos społeczeństwa obywatelskiego, a myśliwi to jego integralny element. Manifest można podpisać do 5 czerwca 2023 r. na signforhunting.com/pl (wersja w języku polskim). Im większa będzie skala jego poparcia, tym większa siła argumentacji na rzecz łowiectwa w działaniach FACE podejmowanych w Brukseli. Za pośrednictwem witryny internetowej kampanii można ją również wesprzeć finansowo i zwiększyć szanse na dotarcie przesłania do szerszego grona odbiorców.


Red., Fot. materiały FACE |  10/2022

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.