strona główna

Aktualności

Prezydium NRŁ o przebiegu lipcowego posiedzenia rady

Prezydium NRŁ o przebiegu lipcowego posiedzenia rady
Sierpień 30 13:09 2021 Wydrukuj

 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
 
Wyjazdowe posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej w dniach 27–28 lipca br. w Dąbrowie Tarnowskiej poświęcone było wielu istotnym dla przyszłości naszego związku sprawom. Z uwagi na pojawiające się w tej kwestii różne, często z góry zamierzone nieprawdziwe informacje zobowiązani jesteśmy przedstawić Wam rzetelny opis zaistniałych zdarzeń.
W pierwszym dniu posiedzenia łowczy krajowy przedstawił informacje dotyczące:
 
  • funkcjonowania struktur organizacyjnych PZŁ na szczeblu krajowym i w okręgach,
  • pracy Zarządu Głównego,
  • oceny działalności łowczego krajowego na podstawie raportu Komisji Nadzoru [i Kontroli] NRŁ,
  • preliminarza budżetowego na 2021 r.,
  • udziału PZŁ w Światowej Wystawie Łowieckiej [Łowiectwa i Przyrody].
 
Przy omawianiu każdego z wymienionych sprawozdań odbywała się burzliwa i długotrwała dyskusja, w której uczestnicy wskazywali na nieprawidłowości występujące w funkcjonowaniu Zarządu Głównego. Jako niezasadne wskazano na częste i natychmiastowe zmiany personalne, które skutkują pozwami sądowymi i kosztami finansowymi. Podkreślano też chaos administracyjny występujący na szczeblu krajowym, który przenoszony jest na szczeble okręgów. W raporcie Komisji Nadzoru i Kontroli wskazano, że łowczy krajowy nie udostępnił Komisji wszystkich wymaganych dokumentów. Po merytorycznej dyskusji NRŁ podjęła uchwałę o obniżeniu składki członkowskiej do FACE z kwoty ok. 240 tys. zł (plus ok. 45 tys. zł kosztów związanych z posiedzeniami zarządu) do ok. 45 tys. zł. Decyzje te uzasadniano niską efektywnością działania FACE w sferze łowieckiej dotyczącej Polski.
 
Wiele zastrzeżeń skierowano pod adresem sprawozdań finansowych. Wykazywano nieścisłości rachunkowe w wydatkowanych bądź planowanych do wydatkowania kwot w przedstawionym preliminarzu budżetowym na 2021 r. Zdziwienie i sprzeciw wzbudziła propozycja sposobu finansowania komisji problemowych NRŁ. Dla przykładu [dla] Komisji Strzeleckiej i [Komisji] Kynologicznej zaplanowano kwoty powyżej 2 mln zł, natomiast dla Komisji Szkoleniowej – kilkadziesiąt tysięcy, a dla pozostałych Zarząd Główny nie zaplanował żadnego finansowania. Z tych też m.in. względów NRŁ nie podjęła w tej sprawie uchwały. Negatywne opinie praktycznie przy każdym z punktów posiedzenia rzutowały na ocenę pracy łowczego krajowego, a tym samym zmiany w sposobie jego wynagradzania. Sprawa ta była przedmiotem długiej, w pełni merytorycznie uzasadnionej dyskusji. Ostatecznie NRŁ w drodze uchwały przegłosowała propozycje kol. Dariusza Zalewskiego, ustalając podstawowe wynagrodzenie łowczego krajowego na poziomie 5 tys. zł brutto miesięcznie plus wysługa lat oraz możliwość uzyskania premii do 500% stawki podstawowej. Spora część obrad poświęcona była aktualnym zagadnieniom funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego. W dalszej części obrad na wniosek zarządów okręgowych NRŁ podjęła uchwały w sprawach zmian personalnych w poszczególnych okręgach.
 
Ostatnie posiedzenie NRŁ wyraźnie pokazało jednomyślność zdecydowanej liczby członków Rady, a ponadto fakt, że interes naszego związku jest sprawą nadrzędną. Łowiectwo jako szczególna dziedzina życia społecznego łączy harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada walory kulturotwórcze, wychowawcze, rekreacyjne i sportowe, a rzeczowa, w wielu kwestiach emocjonalna dyskusja jest dowodem dbałości członków Naczelnej Rady Łowieckiej o dobre imię Polskiego Związku Łowieckiego.
 
prof. dr hab. Paweł Piątkiewicz, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej
 
Poprawiono interpunkcję i ortografię.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.