strona główna

Aktualności

Unijny zakaz stosowania śrutu ołowianego wchodzi w życie

Unijny zakaz stosowania śrutu ołowianego wchodzi w życie
Luty 15 12:22 2021 Wydrukuj

W poniedziałek 15 lutego br. wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich (dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE 26 stycznia 2021 r.). Ograniczenia, o których mowa, to zapowiadany już zakaz stosowania śrutu ołowianego na obszarach wodno-błotnych oraz w obrębie 100-metrowowej strefy buforowej wokół nich. Zacznie on obowiązywać po 24 miesiącach, a więc w lutym 2023 r. Dotyczy zarówno polowań, jak i strzelectwa sportowego. Wątpliwości związane z tą regulacją, m.in. przewidywaną trudność w określaniu miejsc otaczanych szczególną pieczą i ich zasięgu, a także potencjalne konsekwencje nowych przepisów przedstawiliśmy w artykule „Początek końca ołowiu” na łamach nr 1/2021
 
Unia kontynuuje działania zmierzające do tego, aby całkowicie wycofać z użytku ołów, który trafia do środowiska nie tylko z amunicji myśliwskiej i sportowej, lecz także z ciężarków wędkarskich. Zaledwie tydzień po podaniu do publicznej wiadomości wspomnianego rozporządzenia kolejne planowane restrykcje potwierdziła Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA). Na początku lutego br. światło dzienne ujrzał przygotowany przez nią na polecenie Komisji Europejskiej raport z lipca 2019 roku.
 
Według założeń amunicja oraz ciężarki wędkarskie zwierające ołów mają zostać objęte zakazem sprzedaży (z wyjątkiem naboi kulowych) oraz stosowania. W przypadku amunicji śrutowej oraz małych kalibrów kulowych (poniżej 5,6 mm) okres przejściowy wyniesie 5 lat, a dla pocisków dużych kalibrów – 18 miesięcy. Planowane restrykcje nie dotyczą użytku innego niż cywilny. Z zakazu wyłączone będą też kryte strzelnice.
 
Sześciomiesięczne konsultacje z interesariuszami planowanych zmian prawnych mają się rozpocząć w drugiej połowie marca. Pojawi się wówczas możliwość zaktualizowania informacji, na których opierała się ECHA w czasie sporządzania swojego raportu. Do połowy przyszłego roku nowe regulacje mają zostać zaopiniowane przez komitety naukowe tej organizacji – ds. oceny ryzyka oraz ds. analiz społeczno-ekonomicznych.
 
Jeszcze do końca lutego br. można wziąć udział w anonimowej ankiecie poświęconej potencjalnym konsekwencjom wprowadzanych ograniczeń dla europejskich myśliwych i strzelców sportowych. Przygotowała ją Europejska Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE) we współpracy z niezależną organizacją konsultingową REACHLaw w związku z zastrzeżeniami co do właściwej oceny społecznych skutków całkowitego wycofania ołowiu z amunicji. Ankieta jest dostępna w języku polskim, a jej wypełnienie zajmie zaledwie kilka minut. Można ją znaleźć na: www.face.eu/2020/12/hunters-survey-on-lead/.
 
Red., Fot. BillionPhotos.com/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.