strona główna

Aktualności

ASF u dzika na skraju Puszczy Noteckiej. Czerwona strefa nad Poznaniem

ASF u dzika na skraju Puszczy Noteckiej. Czerwona strefa nad Poznaniem
Październik 07 16:38 2020 Wydrukuj

ASF w Wielkopolsce postępuje na północ. W związku z potwierdzeniem choroby u dzika znalezionego w powiecie obornickim, w granicach strefy wolnej od obostrzeń (70 km od najbliższego przypadku u dzika), 28 września powiatowy lekarz weterynarii wydał rozporządzenie, w którym wyznaczył obszar skażony. Objęto nim część gmin Oborniki i Rogoźno. Na tym terenie są zakazane m.in. odłów zwierząt łownych, wykonywanie polowań bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, a także przemieszczanie trzody chlewnej poza granice tego obszaru. Ponadto nakazano tam zgłaszanie każdej padłej świni i wszystkich znalezionych padłych dzików. 30 września odbyło się spotkanie służb weterynaryjnych z pracownikami nadleśnictw Oborniki i Łopuchówko oraz reprezentantami kół łowieckich. Przedstawiono na nim aktualną sytuację epizootyczną.

 
Decyzją z 5 października Komisja Europejska ustanowiła granice obszarów objętego ograniczeniami (strefa czerwona) i ochronnego (strefa żółta), który na północnym wschodzie przylega do granicy województwa kujawsko-pomorskiego. Tym samym wprowadzone obostrzenia obejmują okręgi poznański i pilski. Aktualną mapę ich zasięgu można znaleźć na bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa. Nadal obowiązuje przy tym rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu obornickiego, zakazujące wykonywania polowań na obszarze skażonym bez zgody powiatowego lekarza weterynarii. Rodzi to spore problemy, które wiążą się z ograniczonymi możliwościami przeciwdziałania szkodom we wciąż niezebranej kukurydzy oraz z koniecznością zawieszenia organizacji polowań zbiorowych – najefektywniejszego sposobu zmniejszania liczebności dzików. Ten stan ma się, niestety, utrzymać do momentu ustalenia aktualnego statusu epizootycznego regionu pod względem afrykańskiego pomoru świń. Jest więc uzależniony od efektów poszukiwań padłych dzików i ewentualnie potwierdzonych dodatnim wynikiem badań upadków świń w gospodarstwach.
 
Padłego (przyczyną było najprawdopodobniej zdarzenie komunikacyjne) dzika w stanie zaawansowanego rozkładu znaleziono w pobliżu krajowej drogi S11 (trasa z Obornik do Rogoźna), przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku. To teren obwodu dzierżawionego przez KŁ „Nad Flintą” w Dąbrówce Leśnej (ZO PZŁ w Poznaniu) na wschodnim skraju Puszczy Noteckiej. Zgłoszenia napłynęło od kuracjuszki ośrodka 17 września. Dzień później próbka została skierowana do badań w kierunku ASF-u do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu, a następnie do PIWet-PIB w Puławach. Puławski instytut 26 września przekazał do Obornik wiadomość potwierdzającą pozytywny wynik.
 
Masę padłego osobnika określono na 10 kg, a wiek – na 12 miesięcy. Sugerowałoby to, że był to warchlak, który przemieszczał się z watahą. Jednak w trakcie zarządzonych przez powiatowego lekarza weterynarii poszukiwań, przeprowadzonych 2 października w 60-hektarowej strefie wokół miejsca znalezienia padliny, nie stwierdzono kolejnych martwych zwierząt. Następną taką akcję zaplanowano na 10 października. Mają w niej uczestniczyć myśliwi i leśnicy, a także strażacy i ochotnicy.
 
Z informacji uzyskanych od powiatowej lekarz weterynarii w Obornikach Katarzyny Wesołowskiej wynika, że na podległym jej terenie znajdują się cztery chłodnie do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików. Zostały zlokalizowane przy punktach skupu dziczyzny w kołach: „Nad Flintą”, „Jeleń”, „Rogacz” oraz „Orzeł”, których obwody znalazły się w czerwonej strefie. Przewodniczący ZO PZŁ w Poznaniu Mikołaj Jakubowski zwraca z kolei uwagę, że dotychczas w tej części Wielkopolski problem stanowiły ogniska ASF-u u świń. Jednak dzięki dobrej współpracy ze służbami weterynaryjnymi koła łowieckie, również w strefach jeszcze nieobjętych obostrzeniami, są wyposażone w chłodnie i przygotowane do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby. Spora część tych urządzeń została już skontrolowana przez władze okręgu pod kątem spełniania obowiązujących wymogów.
 
Red., Fot. Klaus Schulz

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.